Skip to content

Delårsrapport Q4 2016 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,8 procent till 1 684 Mkr (1 622), varav organisk tillväxt uppgick till 1,0 procent. Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, förbättrades till 258 Mkr (255).

Delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2016

 Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,8 procent till 1 684 Mkr (1 622), varav organisk tillväxt uppgick till 1,0 procent. Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, förbättrades till 258 Mkr (255).