Skip to content

Delårsrapport Q4 2017 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 20,2 procent till 1 643 Mkr (1 367), inklusive en negativ påverkan från valutakurser på –0,6 procent. Organisk tillväxt var 0,0 procent. Rörelseresultatet, justerat, uppgick till 206 Mkr (209). Rörelseresultatet uppgick till 171 Mkr (180). Periodens resultat uppgick till 20 Mkr (–420). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 305…

Delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2017

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 20,2 procent till 1 643 Mkr (1 367), inklusive en negativ påverkan från valutakurser på –0,6 procent. Organisk tillväxt var 0,0 procent. Rörelseresultatet, justerat, uppgick till 206 Mkr (209).