Regler för valberedningen

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman även lägga fram förslag avseende regler för valberedningen.