Säsongseffekter

Cloettas försäljning och rörelseresultat påverkas delvis av säsongsmässiga variationer.