Lån och kreditramar

Cloettas huvudsakliga lånefinansiering består av ett låneavtal med Svenska Handelsbanken AB (publ) som omfattar en total kreditram om totalt 4,2 miljarder kronor per den 31 december 2011.

Finansiella mål

Cloettas närhet till kunderna och konsumenterna, kännedom om lokala och regionala marknadsförhållanden i kombination med starka lokala varumärken, effektiv produktion och innovationskraft är viktiga konkurrensfaktorer för fortsatt tillväxt.

Finansiella mål

Cloettas närhet till kunderna och konsumenterna, kännedom om lokala och regionala marknadsförhållanden i kombination med starka lokala varumärken, effektiv produktion och innovationskraft är viktiga konkurrensfaktorer för fortsatt tillväxt.