Tyst period börjar – Q4 2016

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Tysta perioder

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina kvartalsrapporter.