Utdelning och utdelningsspolicy

Långsiktigt är avsikten att dela ut 40-60 procent av resultatet efter skatt.