Kakao

Ungefär 70 procent av världens och merparten av Europas kakao kommer från Västafrika, främst Elfenbenskusten. De flesta kakaoodlingarna är mycket små, det finns exempelvis cirka 700 000 odlare i Elfenbenskusten.