Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2016 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2015 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna.  Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2015.

Valberedningens förslag till styrelse i Cloetta AB (publ)

Cloettas valberedning har informerat bolaget om dess förslag avseende ny styrelse.
Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ledamot till tio ledamöter.
Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrels…

Valberedning 2012

Cloettas valberedning inför extra bolagsstämma 2012