Skip to content

Investerare

Delårsrapport Q3 2023

27 oktober, 2023

cloetta-investors-banner-q3-2023

Delårsrapport Q3 2023

Cloetta AB offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2023 fredagen den 27 oktober 2023 klockan 07.30.

Telefonkonferens och webbpresentation: Fredagen den 27 oktober klockan 10.00

Ring in på 08 5051 0031.

Cloetta som investering

  1. Starka lokala varumärken  
  2. Attraktiv icke-cyklisk marknad  
  3. Fokus på fortsatt marginaltillväxt
  4. Tydlig strategi för att skapa tillväxt  
  5. Stark marknadsposition och distribution  
  6. Attraktivt kassaflöde och aktieutdelning  
  7. Hållbart värdeskapande  

Aktien

Loading...

Siffror från senaste delårsrapport

Loading...

Investerar- och mediakontakt

Catharina Kaijser

Head of IR and Communications (interim)
+46 766 965940