Skip to content

Utdelning och utdelningspolicy

Långsiktigt har Cloetta för avsikt att dela ut 40–60 procent av årets resultat efter skatt.

För räkenskapsåret 2021 beslutade AGM om en utdelning på 1,00 kr per aktie (0,75), motsvarande cirka 61 (82 efter justering av ändrad redovisningsmetod) procent av årets resultat.

Varken aktiebolagslagen eller Cloettas bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank eller clearingverksamhet i berörd jurisdiktion kommer utbetalningar till utländska aktieägare ske på samma sätt som till aktieägare i Sverige.