Ordlista

Tillverkning

 
Insourcing Ta hem och utföra produktion eller verksamhet i egen regi som tidigare skötts av extern part
Outsourcing Lägga ut produktion eller verksamhet till extern part som tidigare skötts i egen regi

Varumärken

 
DSI (Digital Sentimental Index) Verktyg som mäter varumärkenas digitala närvaro
NPS (Net Promotor Score) Verktyg som löpande mäter olika delar av kund- och konsumentupplevelse kopplat till lönsamhet, lojalitet och rekommendation
Brand extension Helt nya produkter eller design inom ett varumärke
Line extension Nya smaker och storlekar av ett varumärke
EMV (Egna märkesvaror) Handelns egna varumärken

Samarbeten inom hållbarhet

 
WCF (World Cocoa Foundation) Driver olika program som syftar till att öka böndernas inkomster och främja en hållbar kakaoodling.
Caobisco Stöder International Cocoa Initiatives arbete bl a med utveckling av kontroll- och certifieringssystem för kakaoproduktion.
RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil) Verkar för att öka mängden hållbart producerad och konsumerad palmolja i världen.
FN Global Compact FN:s initiativ att göra företag uppmärksamma på och ta ett aktivt ansvar för tio internationellt erkända principer inom de fyra områdena Mänskliga rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och Bekämpning av korruption.
Chokofa Svensk branschförening vilken bidrar med kontakter, kompetens och projekt som Cloetta tar del av.
FNLI Nederländska livsmedelsindustrierna
VBZ Bransch bageri och konfektyr, Nederländerna
AIDI Italienska konfektyrindustrierna
IBC Italienska varumärkesindustrierna
ISA Internationella branschföreningen för sötningsmedel, Italien
ETL Finska livsmedelsindustrierna
DI Danska choklad- och konfektyrindustrierna
Choprabisco Belgisk branschförening
HSH Norska handels- och serviceföretagen

Försäljning

 
DVH Dagligvaruhandeln, t ex de stora livsmedelskedjorna
SVH Servicevaruhandeln, t ex bensinstationer, service- och närbutiker, kiosker mm
Travel Retail T ex rederier, charterbolag och flygplatser

Certifieringar och ramverk

 
BRC Global Standard for Food Safety Standard för säkerställande av produktsäkerhet och kvalitet
ISO 9001 Ett ledningssystem för kvalitet, dvs en samling standarder som handlar om ett företags kvalitetsprocesser, allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.
ISO 14001 Ett samlingsnamn för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten och ska underlätta arbetet och ge en arbetsmodell för ständiga förbättringar.
OHSAS 18001 En standard som hjälper verksamheter att på ett systematiskt sätt få till stånd ett bra arbetsmiljöarbete. Standarden uppmuntrar också verksamheter att integrera sitt arbetsmiljöarbete i ett ledningssystem som även omfattar kvalitets- och miljöstyrning.
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) En standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror.
GRI (Global Reporting Initiatives) En nätverksbaserad organisation som har utvecklat ett ramverk för hållbarhetsrapportering. Ramverket bygger på principer och indikatorer som organisationer kan använda för att mäta och rapportera sitt ekonomiska, miljömässiga och sociala uppförande.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021