Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Tyst period – Q4 2017

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Bokslutskommuniké – Q4 2017

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017 fredagen den 26 januari 2018 klockan 08.00. I samband med bokslutskommunikén håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad. 

Årsredovisning 2017

Tyst period – Q1 2018

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsstämma 2018

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017 äger rum måndagen den 16 april 2018 i Stockholm.

Delårsrapport Q1 2018

Tyst period – Q2 2018

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q2 2018

Tyst period – Q3 2018

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q3 2018