Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Tyst period – Q3 2021

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q3 2021

Cloetta Roadshow

Stora Aktiedagen i Stockholm

Presentation hos Aktiespararna.

Tyst period – Q4 2021

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q4 2021

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Tyst period – Q1 2022

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsstämma 2022

Årsstämman för det finansiella året 1 januari till 31 december 2021 kommer hållas onsdagen 6 april 2021 i Stockholm, Sverige.

Delårsrapport Q1 2022

Tyst period – Q2 2022

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q2 2022

Tyst period – Q3 2022

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q3 2022