Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Tyst period Q3 2017

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q3 2017

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden juli – september 2017 den 25 oktober 2017. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker kommer att hållas samma dag.

Bokslutskommuniké – Q4 2017

Bokslutskommunikén för perioden januari – december 2017 kommer att publiceras den 26 januari 2018. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker ommer att hållas samma dag.