Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Cloetta Kapitalmarknadsdag 2019

Cloetta har nöjet att inbjuda investerare, analytiker och media till Cloetta Kapitalmarknadsdag i Stockholm den 14 mars 2019. Dagen leds …

Tyst period – Q1 2019

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsstämma 2019

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018 äger rum torsdagen den 4 april 2019 i Stockholm.

Delårsrapport Q1 2019

Tyst period – Q2 2019

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q2 2019

Tyst period – Q3 2019

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q3 2019

Tyst period – Q4 2019

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q4 2019

Tyst period – Q1 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q1 2020

Tyst period – Q2 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q2 2020

Tyst period – Q3 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q3 2020

Tyst period Q4 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q4 2020