Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Avanza Börsdag

Cloettas VD Henri de Sauvage Nolting deltar in Avanza Börsdag i Stockholm tisdagen den 19 November 2019. Information om eventet …

Tyst period – Q4 2019

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q4 2019

Tyst period – Q1 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsstämma 2020

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019 äger rum torsdagen den 2 april 2020 i Stockholm.

Delårsrapport Q1 2020

Tyst period – Q2 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q2 2020

Tyst period – Q3 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q3 2020

Tyst period Q4 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q4 2020