Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Tyst period – Q4 2019

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q4 2019

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Tyst period – Q1 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Årsstämma 2020

Årsstämma i Cloetta AB äger rum torsdagen den 2 april 2020 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 …

Delårsrapport Q1 2020

Tyst period – Q2 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q2 2020

Tyst period – Q3 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q3 2020

Tyst period Q4 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q4 2020