Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Tyst period Q4 2020

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q4 2020

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020 torsdagen den 28 januari 2021 klockan 08.00. …

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Tyst period – Q1 2021

Årsstämma 2021

Delårsrapport Q1 2021

Tyst period – Q2 2021

Delårsrapport Q2 2021

Tyst period – Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021