Skip to content

Intern kontroll

Cloetta tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)s ramverk för intern kontroll av den finansiella rapporteringen med syfte att säkerställa korrekt och tillförlitlig rapportering i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt övriga krav på noterade bolag. Styrelsen har definierat riktlinjerna avseende roller, ansvar och processer som är väsentliga för att upprätthålla en god intern kontroll.

För mer information se vår senaste årsredovisning.