Skip to content

Affärsidé och affärsmodell

Affärsidé

Syftet tillsammans med mål och strategier uttrycker Cloettas affärsidé.

Affärsmodell

Cloettas affärsmodell är att erbjuda starka lokala varumärken samt effektiv försäljning och distribution till handeln. Sammantaget säkerställer dessa en fortsatt positiv utveckling av bolagets ledande marknadspositioner.

Värdedrivande faktorer

  • Starka varumärken och marknadspositioner på en stabil marknad.
  • Mycket god tillgänglighet i butik med hjälp av en stark och effektiv försäljnings- och distributionsorganisation.
  • God konsumentkännedom och lojalitet.
  • Innovativ produkt- och förpackningsutveckling.
  • Effektiv produktion med hög och jämn kvalitet.

Värdekedja

Genom innovativ produktutveckling, effektiva inköp och högkvalitativ produktion, goda kontakter med handeln samt marknadsföring som stärker varumärkena skapar Cloetta ekonomiskt värde.