Affärsidé och affärsmodell

Cloetta PollyAffärsidé

Visionen tillsammans med mål och strategier uttrycker Cloettas affärsidé.

Affärsmodell

Cloettas affärsmodell är att erbjuda starka lokala varumärken inom Munchy Moments samt effektiv försäljning och distribution till handeln. Sammantaget säkerställer dessa en fortsatt positiv utveckling av bolagets ledande marknadspositioner.

Värdedrivande faktorer

  • Starka varumärken och marknadspositioner på en stabil marknad.
  • Mycket god tillgänglighet i butik med hjälp av en stark och effektiv försäljnings- och distributionsorganisation.
  • God konsumentkännedom och lojalitet.
  • Innovativ produkt- och förpackningsutveckling.
  • Effektiv produktion med hög och jämn kvalitet.

Värdekedja

Cloettas mission är att skapa värde genom «To bring a smile to your Munchy Moments». Genom innovativ produktutveckling, effektiva inköp och högkvalitativ produktion, goda kontakter med handeln samt marknadsföring som stärker varumärkena skapar Cloetta ekonomiskt värde.

Visualisering av värdekedja nedan.

Ämnen

, , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020

Delårsrapport Q4 2019

29 januari 2020

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020