Skuldstruktur

Cloettas låneportfölj består av banklån från en grupp på fyra banker (Danske Bank, DNB, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken) i svenska kronor och euro samt ett företagscertifikatsprogram i svenska kronor.

Cloetta fortsatte finansieringen genom sin befintliga bankkoncern genom att ingå i ett nytt flervalutavtal och revolveringsavtal som trädde i kraft den 30 juni 2021. Cloetta beslutade vidare att fortsätta sitt befintliga kommersiella pappersprogram.

 

Anläggningsavtalet omfattar:

  • Ett lån på 800 miljoner kronor som återbetalas den 30 juni 2023, med möjlighet att förlänga anläggningen med ytterligare två år,
  • ett lån på 125 miljoner euro som återbetalas den 30 juni 2024, med möjlighet att förlänga anläggningen med ytterligare två år; samt
  • en kreditfacilitet på 60 miljoner euro tillgänglig fram till den 30 juni 2025, med möjlighet att förlänga denna med ytterligare två år.

Per den 31 augusti 2021 användes termen lån och den roterande kreditfaciliteten för ett totalt belopp om 2 070 mkr.

Termen lån har en rörlig ränta baserad på STIBOR plus en fast tillämplig marginal för lånet i SEK och en rörlig ränta baserad på EURIBOR plus en fast tillämplig marginal för lånet i EUR. Den revolverande kreditfaciliteten bär en variabel ränta EURIBOR/STIBOR plus fast tillämplig marginal.

Utöver anläggningsavtalet har ett kommersiellt pappersprogram startats för ett belopp upp till 1 000 MSEK. Per den 31 augusti 2021 utfärdas företagscertifikat för totalt 250 MSEK med en löptidsprofil på 3 månader till en fast räntesats.

 

Total nettoskuld

Cloettas nettoskuld delår redovisas här.

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021