Skuldstruktur

Cloettas låneportfölj består av banklån från en grupp på fyra banker (Danske Bank, DNB, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken) i svenska kronor och Euro samt ett företagscertifikatsprogram i svenska kronor.

Låneavtalet trädde i kraft i juli 2016 som en del av en övergripande refinansiering av Cloetta som också inkluderade inlösen av koncernens obligationer. Låneavtalet ändrades och förlängdes i juni 2018 och juni 2020. Låneavtalet omfattar ett långfristigt lån på 800 Mkr, ett lån på 125 miljoner euro och en flervalutig kreditfacilitet på 120 Meur. Den 31 december 2020 utnyttjades lånet i en valuta, lånet i flera valutor och den roterande kreditfaciliteten i flera valutor med ett totalt belopp om 2,054 Mkr.

Lånet med en valuta på 800 MSEK förfaller i september 2021, det långfristiga lånet på 125 Meur förfaller i juli 2021 och den multivalenta revolutions kreditfaciliteten förfaller i juli 2022. Den interna anpassningen för återfinansiering av dessa lån pågår. Det är Cloettas mål att refinansieringen ska formaliseras under första halvåret 2021. Förlängningen av lånet från kreditinstitut under andra kvartalet 2020 och den förbättrade marknaden för företagscertifikat ger tillräckligt förtroende för att Cloetta kommer att kunna refinansiera lånen till konkurrenskraftiga villkor.

Lånen har en rörlig ränta baserad på STIBOR, plus en fast tillämplig marginal för lånet i SEK samt en rörlig ränta baserad på EURIBOR, plus en fast tillämplig marginal för lånet i EUR. Den revolverande kreditfaciliteten har en rörlig ränta baserad på EURIBOR/STIBOR , plus fast tillämplig marginal.

Utöver låneavtalet har ett företagscertifikatprogram lanserats för ett belopp upp till 1 000 MSEK. Per den 31 december 2020 hade ett företagscertifikat om totalt 250 Mkr, med en löptid på 4 till 5 månader med en fast ränteprocent utgivits.

 

Total nettoskuld

Cloettas nettoskuld delår redovisas här.

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021