Skuldstruktur

Cloettas låneportfölj består av banklån från en grupp av fyra banker (Danske Bank, DNB, Skandinaviska Enskilda Banken and Svenska Handelsbanken) i svenska kronor och Euro samt ett företagscertifikatsprogram i svenska kronor. 

Låneavtalet ingicks i juli 2016 som en del av en övergripande refinansiering av Cloetta där också en återlösen av obligationen ingick. Låneavtalet ändrades och utökades i juni 2018.

Låneavtalet består av ett lån på 800 Mkr, ett flervalutalån på 125 Meur och en flervalutakreditfacilitet på 120 Meur. Den 30 juni 2018 var Mkr 2 108 utnyttjat.

Lånet på 800 Mkr förfaller i september 2021, flervalutalånet på 125 Meur förfaller i juli 2020, med en möjlighet till förlängning om två år (förbehållet lånegivarnas godkännande) och kreditfaciliteten förfaller i juli 2022.

Lånet i svenska kronor har en rörlig ränta baserad på STIBOR plus tillämpligt påslag och lånet i Euro har en rörlig ränta baserad på EURIBOR plus tillämpligt påslag. Kreditfaciliteten har en rörlig ränta baserad på EURIBOR/STIBOR plus tillämpligt påslag.

Utöver låneavtalet har ett företagscertifikatsprogram lanserats som kan omfatta upp till 1 000 Mkr. Per 30 juni 2018 hade företagscertifikat om totalt 500 Mkr med löptider mellan 3-5 månader till fast ränta utgivits.

Total nettoskuld

Cloettas nettoskuld delår redovisas här.

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020

Delårsrapport Q4 2019

29 januari 2020

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020