Skuldstruktur

Cloettas låneportfölj består av banklån från en grupp av fyra banker (Danske Bank, DNB, Skandinaviska Enskilda Banken and Svenska Handelsbanken) i svenska kronor och Euro. 

Låneavtalet ingicks i juli 2016 som en del av en övergripande refinansiering av Cloetta där också en återlösen av obligationen ingick.

Låneavtalet består av ett lån på 1 000 Mkr, ett flervalutalån på 175 Meur och en flervalutakreditfacilitet på 120 Meur. Den 31 december 2016 var Mkr 2 677 utnyttjat. Den revolverande kreditfacilitet har inte utnyttjats per den 31 december 2016.

Lånet på 1 000 Mkr förfaller i september 2017 med en möjlighet till förlängning om ett år på Cloettas begäran, lånet på 175 Meur förfaller i juli 2019 med en möjlighet till förlängning om två år (förbehållet lånegivarnas godkännande) och kreditfaciliteten förfaller i juli 2021.

Lånet i svenska kronor har en rörlig ränta baserad på STIBOR plus tillämpligt påslag och lånet i Euro har en rörlig ränta baserad på EURIBOR plus tillämpligt påslag. Kreditfaciliteten hare en rörlig ränta baserad på EURIBOR/STIBOR plus tillämpligt påslag.

Total nettoskuld

Cloettas nettoskuld delår redovisas här.

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018