Skip to content

Skuldstruktur

Cloettas låneportfölj består av banklån från en grupp på fyra banker (Danske Bank, DNB, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken) i svenska kronor och euro samt ett företagscertifikatsprogram i svenska kronor.

Cloetta fortsatte finansieringen genom sin befintliga bankkoncern genom att ingå i ett nytt flervalutavtal och revolveringsavtal som trädde i kraft den 30 juni 2021. Den 27 oktober 2022 ingick Cloetta ett ändrings- och omräkningsavtal med de befintliga bankerna. Avtalet ingicks för att arrangera för ytterligare finansiering av den nya anläggningen som ska etableras och består utöver de befintliga faciliteterna av:

    • ett tidsbestämt lån om 100 Meur som ska återbetalas den 27 oktober 2025, med möjlighet till förlängning i två år, och
    • en revolverande kreditfacilitet om 60 Meur, tillgänglig fram till den 27 oktober 2026, med möjlighet till förlängning i ett år.

Den 17 maj 2023 förlängde Cloetta sina lånefaciliteter med ett år. Villkoren avtalade i de tidsbestämda och revolverande lånefaciliteterna i flera valutor trädde i kraft den 30 juni 2023 och består av:

  • ett tidsbestämt lån om 800 Mkr som ska återbetalas den 30 juni 2025,
  • ett tidsbestämt lån om 125 Meur som ska återbetalas den 30 juni 2026,
  • en revolverande kreditfacilitet om 60 Meur, tillgänglig fram till den 30 juni 2027,
  • en revolverande kreditfacilitet om 60 Meur, tillgänglig fram till den 27 oktober 2027,
  • ett tidsbestämt lån om 100 Meur som ska återbetalas den 27 oktober 2026, med möjlighet till förlängning i ett år.

Total nettoskuld

Cloettas nettoskuld redovisas här.