Skip to content

Skuldstruktur

Cloettas låneportfölj består av banklån från en grupp på fyra banker (Danske Bank, DNB, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken) i svenska kronor och euro samt ett företagscertifikatsprogram i svenska kronor.

Cloetta fortsatte finansieringen genom sin befintliga bankkoncern genom att ingå i ett nytt flervalutavtal och revolveringsavtal som trädde i kraft den 30 juni 2021. Cloetta beslutade vidare att fortsätta sitt befintliga kommersiella pappersprogram.

Anläggningsavtalet omfattar:

  • Ett lån på 800 miljoner kronor som återbetalas den 30 juni 2023, med möjlighet att förlänga anläggningen med ytterligare två år,
  • ett lån på 125 miljoner euro som återbetalas den 30 juni 2024, med möjlighet att förlänga anläggningen med ytterligare två år; samt
  • en kreditfacilitet på 60 miljoner euro tillgänglig fram till den 30 juni 2025, med möjlighet att förlänga denna med ytterligare två år.

Total nettoskuld

Cloettas nettoskuld redovisas här.