Skuldstruktur

Cloettas låneportfölj består av banklån från en grupp på fyra banker (Danske Bank, DNB, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken) i svenska kronor och Euro samt ett företagscertifikatsprogram i svenska kronor.

Låneavtalet trädde i kraft i juli 2016 som en del av en övergripande refinansiering av Cloetta som också inkluderade inlösen av koncernens obligation ingick. Låneavtalet ändrades och förlängdes i juni 2018.

Låneavtalet omfattar ett lån i svenska kronor på 800 Mkr, ett lån i flera valutor på 125 Meur, och en kreditfacilitet i flera valutor på 120 Meur. Den 31 december 2019 utnyttjades lånet i svenska kronor, lånet i flera valutor och kreditfaciliteten i flera valutor med ett totalt belopp om 2,106 MKr.

Lånet i svenska kronor på 800 Mkr förfaller i september 2021, lånet i flera valutor på 125 Meur förfaller i juli 2020, med möjlighet till förlängning på upp till två år (med förbehåll för långivares godkännande) och kreditfaciliteten i flera valutor förfaller i juli 2022.

Lånen har en ränta på rörlig STIBOR plus tillämpligt påslag för lån i SEK respektive rörlig EURIBOR plus tillämpligt påslag för lån i EUR. Kreditfaciliteten har en rörlig EURIBOR/STIBOR plus tillämpligt påslag.

Utöver låneavtalet företagscertifikatsprogram lanserats för ett belopp upp till 1 000 Mkr. Per 31 december 2019 hade företagscertifikat om totalt 499 Mkr med en löptider på 5 månader till en fast ränta utgivits.

Total nettoskuld

Cloettas nettoskuld delår redovisas här.

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021

Tyst period – Q1 2021

23 mars 2021 - 22 april 2021

Årsstämma 2021

6 april 2021