Aktiekapital och aktiehistorik

Aktiekapitalet i Cloetta uppgår till 1.443.096.495 kronor. Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 340.236.540. 

Kvotvärdet per aktie är 5 kronor. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst på bolagsstämma.

Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets vinst. A-aktierna är föremål för hembudsförbehåll.

Aktiekapitalets utveckling

         
År Händelse Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Ökning av antal aktier Totalt antal aktier
2019 Ingen förändring        
2018 Ingen förändring        
2017 Ingen förändring        
2016 Ingen förändring        
2015 Ingen förändring        
2014 Ingen förändring        
2013 Ingen förändring        
2012 Företrädesemission 493 729 500 1 443 096 495 98 745 900 288 619 299
2012 Apportemission 825 934 620 949 366 995 165 186 924 189 873 399
2011-2012 Konvertering av förlagslån 2 836 395 123 432 375 567 279 24 686 475
2008 Fondemission, aktiens kvotvärde ändras från 4 till 5 kr 20 595 980 120 595 980 - 24 119 196
2008 Split 24:1, aktiens kvotvärde ändras från 100 till 4 kr - 100 000 000 23 119 196 24 119 196
2008 Apportemission inför delningen av Cloetta Fazer 99 900 000 100 000 000 999 000 1 000 000
1998 Ingående kapital, aktiens nominella belopp 100 kr - 100 000 - 1 000

 

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021