Cloetta 2016

Cloetta 2016
Cloetta 2016
2016 var ett starkt år för Cloetta. Cloetta producerade 120 000 ton konfektyr, och försäljningen ökade 3,1 procent.

Medarbetare

Medarbetare
Medarbetare
Cloetta har cirka 2 800 medarbetare i 15 länder som arbetar med försäljning, marknadsföring...

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018

Cloettas hållbarhetsarbete utvecklas

Cloettas hållbarhetsarbete utvecklas
Cloettas hållbarhetsarbete utvecklas
I Cloettas Hållbarhetsrapport 2016 redovisas att de flesta av Cloettas miljörelaterade nyckeltal under året har förbättrats eller är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2016
Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2016.
Loading..

Marknad

Marknad
Marknad
Konfektyrmarknaden kan delas in i sockerkonfektyr, chokladkonfektyr samt pastiller och tuggummi. Konfektyr utgör en av de mest impulsdrivna varugrupperna i detaljhandeln och den europeiska...

Hållbarhets-åtagande

Hållbarhets-åtagande
Hållbarhets-åtagande
Cloettas övergripande mål med Företagsansvar är att bygga långsiktiga hållbara värden till intressenter såsom; konsumenter, aktieägare, anställda, odlare i ursprungsländer etc.