Skip to content

Årsredovisning 2021

ar 2021

Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsredovisningen, finns tillgänglig i pdf-format, i European Single Electronic Format (ESEF) samt sammanfattad i en separat digital version.

Årsstämma 2022

Cloettas årsstämma ägde rum i Stockholm onsdagen den 6 april 2022.

VD-presentation på årsstämman 2022

Cloettas årsstämma ägde rum i Stockholm onsdagen den 6 april 2022. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Historia

Cloettas historik fylld med legendariska varumärken

Hållbarhet

Hållbarhetsmål

Cloettas övergripande mål är att bygga långsiktiga hållbara värden. För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag och samtidigt se till att människor och miljön som berörs av Cloettas verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Delårsrapport Q2 2022

Cloetta AB offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2022 fredagen den 15 juli klockan 08.00.
Webcast: kl 10:00

Kalender

Aktien

Loading...

Karriär på Cloetta

  • 1862

    Grundades

  • > 50

    Länder

  • 7

    Fabriker