Skip to content

Årsredovisning 2022

cloetta-ar-imageÅrsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsredovisningen, finns tillgänglig i pdf-format, i European Single Electronic Format (ESEF) samt sammanfattad i en separat digital version.

Årsstämma 2023

Cloettas årsstämma 2023 hölls den 4 april 2023 i Stockholm.

VD-presentation på årsstämman 2022

Cloettas årsstämma ägde rum i Stockholm onsdagen den 6 april 2022. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Historia

Cloettas historik fylld med legendariska varumärken

Hållbarhet

Hållbarhetsmål

Cloettas övergripande mål är att bygga långsiktiga hållbara värden. För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag och samtidigt se till att människor och miljön som berörs av Cloettas verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Bokslutskommuniké 2023

Cloetta offentliggjorde bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2023 fredagen den 26 januari 2024 klockan 07.30.

Telefonkonferens och webbpresentation: Fredagen 26 januari 2024 klockan 10.00

Aktien

Loading...

Karriär på Cloetta

  • 1862

    Grundades

  • > 50

    Länder

  • 7

    Fabriker