Skip to content

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Års -och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig i pdf-format, i European Single Electronic Format (ESEF) samt sammanfattad i en separat digital version.

Hållbarhet

Cloettas hållbarhetsagenda, ”A Sweeter Future”, har fokus på att skapa glädje och långsiktigt värde för dig, för människor och för planeten.

Karriär på Cloetta

Historia

Cloettas historik fylld med legendariska varumärken

Hållbarhet

Hållbarhetsmål

Cloettas hållbarhetsagenda ”A Sweeter Future” har fokus på att skapa glädje och långsiktigt värde för dig, för människor och för planeten. De tre grundpelarna står för de viktigaste områdena i vår verksamhet och värdekedja där vi har möjlighet och ansvar för att skapa en positiv påverkan.

Delårsrapport Q1 2024

Cloetta AB offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024 fredagen den 26 april 2024 klockan 07.30.

Telefonkonferens och webbpresentation: Fredagen 26 april 2024 klockan 10.00

Aktien

Loading...
  • 1862

    Grundades

  • > 60

    Länder

  • 7

    Fabriker