Inbjudan till Cloetta Q4 delårsrapport 29 januari
Inbjudan till Cloetta Q4 delårsrapport 29 januari

Inbjudan till Cloetta Q4 delårsrapport 29 januari

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019 onsdagen den 29 januari 2020 klockan 08.00. I samband med rapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Loading..

IR kontakt

Nathalie Redmo

Head of IR and Communications
Telefon: +46 766 965940
Mejl:ir@cloetta.com

Senaste resultat

Nettoomsättning, Mkr

Q3 2019: 1 629 (1 538)
2018: 6 218 (5 784)

Rörelseresultat, justerat, Mkr

Q3 2019: 195 (180)
2018: 677 (604)

Kassaflödet från löpande verksamheten, Mkr

Q3 2019: 255 (250)
2018: 628 (712)

Nettoskuld/EBITDA, ggr

Q3 2019: 2,5 (2,5)
2018: 2,3 (2,4)