Skip to content

Investerare

Bokslutskommuniké 2022

27 januari, 2023

cloetta-q3-2022-banner

Bokslutskommuniké 2022

Cloetta AB offentliggjorde sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2022 fredagen den 27 januari 2023 klockan 07.30.

Cloetta som investering

  1. Starka lokala varumärken  
  2. Attraktiv icke-cyklisk marknad  
  3. Fokus på fortsatt marginaltillväxt
  4. Tydlig strategi för att skapa tillväxt  
  5. Stark marknadsposition och distribution  
  6. Attraktivt kassaflöde och aktieutdelning  
  7. Hållbart värdeskapande  
cloetta-investor-event-module

Cloettas investerarevent 2022

Syftet med investerareventet var att ge en uppdatering om den aviserade planen att investera i en ny fabriksanläggning i Nederländerna, inklusive bakgrund, detaljer om tidplan, kostnader, finansiering och framtida potential för investeringen.

Aktien

Loading...

Siffror från senaste delårsrapport

Loading...
cloetta-nathalie-redmo-people

Investerar- och mediakontakt

Nathalie Redmo

Head of IR and Communications
+46 766 965940