Skip to content

Investerare

Cloettas investerarevent

27 september, 2022

Delårsrapport Q2 2022

Cloetta AB offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2022 fredagen den 15 juli klockan 08.00.
Webcast: kl 10:00

Kalender

Cloetta som investering

  1. Starka lokala varumärken  
  2. Attraktiv icke-cyklisk marknad  
  3. Fokus på fortsatt marginaltillväxt
  4. Tydlig strategi för att skapa tillväxt  
  5. Stark marknadsposition och distribution  
  6. Attraktivt kassaflöde och aktieutdelning  
  7. Hållbart värdeskapande  

Styrelseordförande presenterar på årsstämman 2022

Cloettas årsstämma ägde rum i Stockholm onsdagen den 6 april 2022. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Aktien

Loading...

Siffror från senaste delårsrapport

Loading...
cloetta-nathalie-redmo-people

Investerar- och mediakontakt

Nathalie Redmo

Head of IR and Communications
+46 766 965940