Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2018
Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2018

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2018

Fortsatt tillväxt inom förpackade varumärken.

Loading..

IR kontakt

IR kontakt
IR kontakt

Jacob Broberg

Senaste resultat

Nettoomsättning, Mkr

Q4 2018: 1 646 (1 643)
2018: 6,218 (5,784)

Rörelseresultat, Mkr

Q4 2018: 174 (206)
2018: 677 (604)

Kassaflödet från löpande verksamheten, Mkr

Q4 2018: 288 (305)
2018: 628 (712)

Nettoskuld/EBITDA, ggr

Q4 2018: 2,31 (2,39)
2018: 2.31 (2.39)