Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 2 april – juni 2019
Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 2 april – juni 2019

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 2 april – juni 2019

Cloetta visar återigen organisk tillväxt, driven av en mycket stark lösviktsförsäljning och tillväxt av förpackade varumärken. Kvartalet visade en förbättring i rörelseresultatet, justerat, driven av tillväxten av förpackade varumärken och kostnadseffektivitet.

Loading..

IR kontakt

IR kontakt
IR kontakt

Frans Rydén

Senaste resultat

Nettoomsättning, Mkr

Q2 2019: 1 583 (1 472)
2018: 6,218 (5,784)

Rörelseresultat, justerat, Mkr

Q2 2019: 161 (145)
2018: 677 (604)

Kassaflödet från löpande verksamheten, Mkr

Q2 2019: -3 (119)
2018: 628 (712)

Nettoskuld/EBITDA, ggr

Q2 2019: 2,7 (2,8)
2018: 2.3 (2.4)