Cloetta Q2 delårsrapport 14 juli
Cloetta Q2 delårsrapport 14 juli

Cloetta Q2 delårsrapport 14 juli

Cloetta AB publicerade sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2020 tisdagen den 14 juli 2020 klockan 08.00.

Loading..

IR kontakt

Nathalie Redmo

Head of IR and Communications
Telefon: +46 766 965940
Mejl:ir@cloetta.com

Senaste resultat

Nettoomsättning, Mkr

Q2 2020: 1 237 (1 583)

Rörelseresultat, justerat, Mkr

Q2 2020: 105 (159)

Kassaflödet från löpande verksamheten, Mkr

Q2 2020: 122 (201)

Nettoskuld/EBITDA, ggr

Q2 2020: 2,6 (2,7)