Skip to content

Investerare

Bokslutskommuniké 2023

26 januari, 2024

cloetta-q4-2023-banner-investors

Bokslutskommuniké 2023

Cloetta offentliggjorde bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2023 fredagen den 26 januari 2024 klockan 07.30.

Telefonkonferens och webbpresentation: Fredagen 26 januari 2024 klockan 10.00

Cloetta som investering

  1. Starka lokala varumärken  
  2. Attraktiv icke-cyklisk marknad  
  3. Fokus på fortsatt marginaltillväxt
  4. Tydlig strategi för att skapa tillväxt  
  5. Stark marknadsposition och distribution  
  6. Attraktivt kassaflöde och aktieutdelning  
  7. Hållbart värdeskapande  

Aktien

Loading...

Siffror från senaste delårsrapport

Loading...
cloetta-laura-lindholm-image

Investerar- och mediakontakt

Laura Lindholm

Kommunikations- och IR-direktör
+46 766 965940