Skip to content

Delårsrapport Q1 2024

Cloetta AB offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024 fredagen den 26 april 2024 klockan 07.30.

Telefonkonferens och webbpresentation: Fredagen 26 april 2024 klockan 10.00

Cloetta som investering

  1. Starka lokala varumärken  
  2. Attraktiv icke-cyklisk marknad  
  3. Fokus på fortsatt marginaltillväxt
  4. Tydlig strategi för att skapa tillväxt  
  5. Stark marknadsposition och distribution  
  6. Attraktivt kassaflöde och aktieutdelning  
  7. Hållbart värdeskapande  

Aktien

Loading...

Siffror från senaste delårsrapport

Loading...
cloetta-laura-lindholm-image

Investerar- och mediakontakt

Laura Lindholm

Kommunikations- och IR-direktör
+46 766 965940