Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3, juli – september 2018
Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3, juli – september 2018

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3, juli – september 2018

EBIT förbättrades under kvartalet drivet av kostnadseffektivitet och högre produktionsvolymer.

Loading..

IR kontakt

IR kontakt
IR kontakt

Jacob Broberg

Senaste resultat

Nettoomsättning, Mkr

Q3 2018: 1 538 (1 505)
2017: 5 784 (5 107)

Rörelseresultat, Mkr

Q3 2018: 180 (169)
2017: 527 (635)

Kassaflödet från löpande verksamheten, Mkr

Q3 2018: 250(135)
2017: 712 (889)

Nettoskuld/EBITDA, ggr

Q3 2018: 2,48 (2,63)
2017: 2,39 (2,44)