Loading..

IR kontakt

IR kontakt
IR kontakt

Jacob Broberg

Senaste resultat

Nettoomsättning, Mkr

Q1 2019: 1 559 (1 562)
2018: 6,218 (5,784)

Rörelseresultat, Mkr

Q1 2019: 164 (166)
2018: 677 (604)

Kassaflödet från löpande verksamheten, Mkr

Q1 2019: 154 (-29)
2018: 628 (712)

Nettoskuld/EBITDA, ggr

Q1 2019: 2,4 (2,4)
2018: 2.31 (2.39)