Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3, juli – september 2019
Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3, juli – september 2019

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3, juli – september 2019

Cloetta visar återigen organisk tillväxt, driven av en mycket stark lösviktsförsäljning och tillväxt av förpackade varumärken. Kvartalet visade en förbättring i rörelseresultatet, justerat, driven av tillväxten av förpackade varumärken och kostnadseffektivitet.

Loading..

IR kontakt

IR kontakt
IR kontakt

Frans Rydén

Senaste resultat

Nettoomsättning, Mkr

Q3 2019: 1 629 (1 538)
2018: 6 218 (5 784)

Rörelseresultat, justerat, Mkr

Q3 2019: 195 (180)
2018: 677 (604)

Kassaflödet från löpande verksamheten, Mkr

Q3 2019: 255 (250)
2018: 628 (712)

Nettoskuld/EBITDA, ggr

Q3 2019: 2,5 (2,5)
2018: 2,3 (2,4)