Cloetta Q4 delårsrapport 28 januari
Cloetta Q4 delårsrapport 28 januari

Cloetta Q4 delårsrapport 28 januari

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020 torsdagen den 28 januari 2021 klockan 08.00.

Loading..

IR kontakt

Nathalie Redmo

Head of IR and Communications
Telefon: +46 766 965940
Mejl:ir@cloetta.com

Senaste resultat

Nettoomsättning, Mkr

Q3 2020: 1 474 (1 629)

Rörelseresultat, justerat, Mkr

Q3 2020: 87 (195)

Kassaflödet från löpande verksamheten, Mkr

Q3 2020: 313 (255)

Nettoskuld/EBITDA, ggr

Q3 2020: 2,6 (2,5)