Organisation

Cloetta är organiserat funktionellt. Ansvar för inköp och tillverkning ligger inom supply chain organisationen. Försäljning och marknadsföring av koncernens produkter sker genom de fyra regionenheterna. Koncernen har cirka 2 800 anställda i 15 länder (Maj 2017).

Koncernchefen ansvarar för affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Strategiutveckling, koncerninformation och investerarkontakter, affärsplanering och kontroll, såväl som vissa finansiella verksamheter såsom skatt, finansförvaltning, försäkring och finansiell kontroll hanteras på huvudkontoret. Den centrala marknadfunktionen är ansvarigt för innovation och strategiutveckling av produktkategorier.

IT-funktionen är en koncernövergripande organisation, vilken stöder hela koncernen med lokalt placerad personal.

Funktionerna för personal, finans samt administration är baserade lokalt och fungerar som stödfunktioner åt både den lokala sälj- och marknadsorganisationen samt åt supply chain-organisationen.

Supply chain organisationen ansvarar för koncernens inköp och produktionen vid koncernens tolv fabriker, två i Sverige, en i Belgien, tre i Nederländerna, fyra i Italien, en i Slovakien och en i Irland.

VD & ledning
Produktion
Cloettas marknader

Delar av bilden är klickbar.

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Carnegie Small och Mid Cap Seminarium i Stockholm

6 september 2017

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017