Skip to content

Organisation

Cloetta är organiserat funktionellt. Ansvar för inköp och tillverkning ligger inom supply chain organisationen. Försäljning och marknadsföring av koncernens produkter sker genom de regionala enheterna. Cloetta har cirka 2 600 anställda i 11 länder.

Koncernchefen ansvarar för affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Läs mer om vår organisation i vår senaste årsredovisning.

Organisationskarta