Organisation

Cloetta är organiserat funktionellt. Ansvar för inköp och tillverkning ligger inom supply chain organisationen. Försäljning och marknadsföring av koncernens produkter sker genom de fyra regionenheterna. Koncernen har cirka 2 600 anställda i 11 länder .

Koncernchefen ansvarar för affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Strategiutveckling, koncerninformation och investerarkontakter, affärsplanering och kontroll, såväl som vissa finansiella verksamheter såsom skatt, finansförvaltning, försäkring och finansiell kontroll hanteras på huvudkontoret. Den centrala marknadfunktionen är ansvarigt för innovation och strategiutveckling av produktkategorier.

IT-funktionen är en koncernövergripande organisation, vilken stöder hela koncernen med lokalt placerad personal.

Funktionerna för personal, finans samt administration är baserade lokalt och fungerar som stödfunktioner åt både den lokala sälj- och marknadsorganisationen samt åt supply chain-organisationen.

Supply chain organisationen ansvarar för koncernens inköp och produktionen vid koncernens ptta fabriker, två i Sverige, en i Belgien, tre i Nederländerna, en i Slovakien och en i Irland. Den italienska verksamheten såldes i september 2017.

Delar av bilden är klickbar.

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022

Tyst period – Q1 2022

26 mars 2022 - 25 april 2022