Skip to content

Aktieägare

Per den 30 januari 2023
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Aktiebolaget Malfors Promotor 41,3 30,8 88 929 542 5 729 569 83 199 973
LSV Asset Management 3,0 3,5 10 238 148 0 10 238 148
Dimensional Fund Advisors 2,6 3,1 8 902 322 0 8 902 322
Vanguard 2,1 2,5 7 239 431 0 7 239 431
La Financiére de l´Echiquier 2,1 2,4 7 014 768 0 7 014 768
Arrowstreet Capital 1,7 2,0 5 657 407 0 5 657 407
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Norges Bank 1,5 1,7 4 962 203 0 4 962 203
Avanza Pension 1,4 1,7 4 909 450 0 4 909 450
Polaris Capital Management 1,1 1,3 3 732 700 0 3 732 700
Olof Svenfelt 1,1 1,3 3 700 030 30 3 700 000
BlackRock 1,0 1,2 3 369 756 0 3 369 756
Cloetta AB 0,9 1,1 3 213 561 0 3 213 561
Talga Fund Management AS 0,9 1,1 3 200 000 0 3 200 000
Thompson, Siegel & Walmsely LLC 0,8 1,0 2 851 200 0 2 851 200
De 15 största aktieägarna totalt 63,0 56,4 162 920 518 5 729 599 157 190 919
Övriga aktieägare 37,0 43,6 125 698 781 5 650 125 693 131
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,