Skip to content

Aktieägare

Per den 12 maj 2022
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Aktiebolaget Malfors Promotor 40,4 29,8 85 929 542 5 729 569 80 199 973
La Financiére de l´Echiquier 3,4 4,0 11 431 788 0 11 431 788
LSV Asset Management 3,0 3,5 10 238 148 0 10 238 148
Dimensional Fund Advisors 2,8 3,2 9 358 613 0 9 358 613
PRI Pensionsgaranti 2,0 2,4 6 843 676 0 6 843 676
Vanguard 1,9 2,3 6 582 299 0 6 582 299
Arrowstreet Capital 1,7 2,0 5 657 407 0 5 657 407
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Norges Bank 1,5 1,7 4 962 203 0 4 962 203
Avanza Pension 1,3 1,5 4 283 579 0 4 283 579
Polaris Capital Management 1,1 1,3 3 732 700 0 3 732 700
BlackRock 1,1 1,3 3 681 009 0 3 681 009
Olof Svenfelt 1,0 1,2 3 450 030 30 3 450 000
Handelsbanken Fonder 1,0 1,2 3 335 370 0 3 335 370
Thompson, Siegel & Walmsely LLC 0,9 1,1 3 233 300 0 3 233 300
De 15 största aktieägarna totalt 64,4 58,1 167 719 664 5 729 599 161 990 065
Övriga aktieägare 35,6 41,9 120 899 665 5 680 120 893 985
Totalt 100 100 288 619 329 5 735 279 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,