Skip to content

Aktieägare

Per den 31 augusti 2022
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Aktiebolaget Malfors Promotor 40,7 30,1 86 929 542 5 729 569 81 199 973
LSV Asset Management 3,0 3,5 10 238 148 0 10 238 148
Dimensional Fund Advisors 2,7 3,2 9 279 406 0 9 279 406
Vanguard 2,1 2,4 6 998 034 0 6 998 034
La Financiére de l´Echiquier 1,7 2,0 5 802 768 0 5 802 768
Arrowstreet Capital 1,7 2,0 5 657 407 0 5 657 407
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Norges Bank 1,5 1,7 4 962 203 0 4 962 203
Avanza Pension 1,3 1,5 4 370 348 0 4 370 348
Polaris Capital Management 1,1 1,3 3 732 700 0 3 732 700
Olof Svenfelt 1,0 1,2 3 500 030 30 3 500 000
BlackRock 1,0 1,2 3 413 878 0 3 413 878
Thompson, Siegel & Walmsely LLC 0,9 1,1 3 233 300 0 3 233 300
Talga Fund Management AS 0,9 1,1 3 200 000 0 3 200 000
Handelsbanken Liv Försäkring AB 0,8 0,9 2 692 166 0 2 692 166
De 15 största aktieägarna totalt 61,9 54,9 159 009 930 5 729 599 153 280 331
Övriga aktieägare 38,1 45,1 129 609 369 5 650 129 603 719
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,