Skip to content

Aktieägare

Per den 31 januari 2024
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Aktiebolaget Malfors Promotor 41,9 31,5 90 929 542 5 729 569 85 199 973
La Financiére de l´Echiquier 3,2 3,8 10 821 096 0 10 821 096
LSV Asset Management 3,2 3,7 10 746 398 0 10 746 398
Dimensional Fund Advisors 2,4 2,8 8 139 213 0 8 139 213
Vanguard 2,2 2,6 7 575 960 0 7 575 960
Avanza Pension 1,9 2,2 6 502 081 0 6 502 081
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Thompson, Siegel & Walmsely LLC 1,2 1,4 4 159 900 0 4 159 900
Olof Svenfelt 1,2 1,4 3 950 030 30 3 950 000
Fidelity Group Trust for Employee Benefit 1,1 1,4 3 915 510 0 3 915 510
BlackRock 1,0 1,1 3 318 160 0 3 318 160
Cloetta AB 1,0 1,1 3 277 265 0 3 277 265
Norges Bank 0,9 1,0 2 969 822 0 2 969 822
Arrowstreet Capital 0,8 1,0 2 890 173 0 2 890 173
Nordnet Pensionsförsäkring 0,8 0,9 2 657 591 0 2 657 591
De 15 största aktieägarna totalt 64,2 57,8 166 852 741 5 729 599 161 123 142
Övriga aktieägare 35,8 42,2 121 766 558 5 650 121 760 908
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,