Skip to content

Marknaden

Konfektyrmarknaden delas traditionellt in i godis, choklad, pastiller och tuggummi. Cloetta är verksamt inom samtliga kategorier samt inom nötkategorin.

Konfektyrmarknaden

Totalmarknaden för konfektyr på Cloettas huvudmarknader uppgår till cirka 339 miljarder kronor (316). Konfektyrmarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar och har en stabil tillväxt som framförallt drivs av befolkningstillväxten och prisökningar.

Konsumtionsmönster

Konfektyr utgör en av de mest impulsdrivna varugrupperna i detaljhandeln. Upp till 80 procent av köpbesluten tas i butiken. Varumärke, tillgänglighet och varuplacering är betydande framgångsfaktorer. Den europeiska konfektyrmarknaden kännetecknas av konsumenternas starka lojalitet till lokala varumärken. De som handlar köper sällan bara ett varumärke, utan tenderar att ha några olika varumärken på repertoaren. Viktiga aspekter vid köp är varumärke, smak, kvalitet och nyfikenhet på produktnyheter. Konsumtionsmönster och smak­preferenser varierar mellan de olika marknaderna. Choklad­ och godiskonsumtionen per invånare i Norden är exempelvis högre än i övriga Europa.

Konkurrensutsatt marknad

Världsmarknaden för konfektyr domineras av internationella företag såsom Mars, Mondelēz International, Nestlé, Ferrero, Perfetti Van Melle, Haribo, och Lindt & Sprüngli. På de lokala marknaderna möter dessa dock hårt motstånd från aktörer med lokalt förankrade varumärken, som exempelvis Cloetta, Fazer, Orkla och Toms. Ingen enskild aktör har en stark ställning på samtliga marknader i Europa. Konsolidering inom konfektyrbranschen pågår gradvis. Industrin som sådan har en lång historik och det sker få teknologiska produktinnovationer.

Lösviktsgodis

Lösviktsgodis har en mycket stark position i de nordiska länderna med en hög andel av den totala konfektyrkonsumtionen, medan konsumtionen av lösviktsgodis är betydligt lägre i Centraleuropa där förpackat godis och choklad har en starkare ställning. I Sverige står lösviktsgodis normalt för 30 procent av den totala konfektyrmarknaden, medan den i övriga Norden står för 5–15 procent. Efter en nedgång i volymerna under covid-19-pandemin har lösviktsgodiset återhämtat sig väl med stark tillväxt både under 2022 och 2023.

Nötmarknaden

Cloetta är med varumärkena Nutisal verksamt på marknaden för förpackade varor, och med Parrots inom lösvikt. I Norden är den totala nötmarknaden värd cirka 5 miljarder kronor i konsumentledet och EMV står för cirka en tredjedel av totalmarknaden i värde och 40 procent i volym. På Cloettas huvudmarknader växer nötmarknaden årligen med 1–2 procent i volym. Under de senaste åren har kategorin minskat i volym men ökat i värde på grund av prisökningar och en förflyttning till premiumprodukter.