Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2017
Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2017

Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2017

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 15,8 procent till 1 414 Mkr (1 221) inklusive en positiv påverkan från valutakurser om 3,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (148). Periodens resultat uppgick till –329 Mkr (77). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 115 Mkr (156).

Press- meddelandenPressmeddelanden

Prenumerera

Prenumerera
Prenumerera
Du kan prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter som omfattar delårsrapporter och årsredovisningar via e-post. Du kan också prenumerera via RSS.

Bildbank

Bildbank
Bildbank
Bildbanken innehåller nedladdningsbara bilder av vår ledning, styrelse, från våra produktionsanläggningar, Cloettas logotyp och ett urval av våra produkter.

Media kontakt

Media kontakt
Media kontakt

Jacob Broberg