Skip to content

Strategiska prioriteringar

Cloetta är stolta att kunna bidra till ögonblick av glädje – våra varumärken och produkter ger minnesvärda stunder en extra guldkant. Vi är övertygade om att vårt konsumentfokus utgör grunden för att vi ska kunna växa och våra varumärken blomstra. Vi går framtiden till mötes med en vinnande kultur och ett passionerat arbetssätt.

Cloetta ska stärka sin position som det ledande konfektyrföretaget i norra Europa inom kategorierna godis, choklad, pastiller, tuggummi och nötter samt inom Lösviktsgodissegmentet. Vårt mål är att växa med 1–2 procent organiskt, vilket är i linje med eller bättre än den långsiktiga trenden i marknaden, på våra kärnmarknader liksom att leverera en snabbväxande internationell försäljning genom expansion av utvalda varumärken. Vi kommer fortlöpande utveckla nya innovativa erbjudanden och stärka vårt fokus på e-handel. Vidare är vårt mål att uppnå en justerad EBIT-marginal på minst 14 procent genom att driva volymer och värde för Lösviktsgodissegmentet, samt en lönsam tillväxt och förbättrad produktmix inom Förpackade märkesvaror. Vi kommer även fortsätta driva kostnadsbesparingar och effektiviseringsåtgärder i hela värdekedjan, däribland genom att investera i byggandet av en ny fabriksanläggning i Nederländerna.

För mer information, se vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Cloettas styrkor

 • Starka, ledande lokala varumärken
 • Kärnmarknader i det stabila norra Europa
 • Stark europeisk ledare inom lösviktsgodis
 • Skalfördelar i norra Europa kontra lokal konkurrens
 • Stordriftsfördelar avseende marknadskanaler på huvudmarknader
 • Lokalt anpassade innovationer
 1. Mervärde och tillväxt inom Förpackade märkesvaror

  Vi har en tydlig strategi för tillväxt för Förpackade märkesvaror som fokuserar både på kärnverksamheten och på koncernens starka varumärken, med en bra position för att möta växande konsumenttrender, innovativa erbjudanden samt ett medvetet och hållbart tillvägagångssätt. Då Förpackade märkesvaror har en EBIT-marginal som ligger över koncernens genomsnitt är det här segmentet viktigt för att Cloetta ska kunna nå sitt långsiktiga lönsamhetsmål. Vi kommer dessutom att fortsätta att stärka mixen inom segmentet för att säkra en god lönsamhet.

 2.  Hållbar lönsamhet för Lösviktsgodis

  Lösviktsgodis är en viktig konsumentmarknad eftersom den går hand i hand med underliggande konsumenttrender, såsom ökad individualism och hållbara förpackningar. Kategorin är dessutom viktig för våra kunder då den driver trafik i butik och påverkar vår förmåga att sälja andra kategorier. Utifrån sin starka marknadsposition har Cloetta goda möjligheter att utveckla kategorin och därigenom skapa lönsamhet och tillväxt, med ambitionen att nå en EBIT-marginal inom spannet 5 –7 procent på medellång sikt.

 3. Lägre kostnader och ökad effektivitet

  Cloetta behöver investera för att kunna fortsätta att växa. Detta innefattar att öka marknadsföringsinvesteringarna för Förpackade märkesvaror och att svara upp mot en förändrad efterfrågan från konsumenter och kunder samt att skapa kapacitet för att tillverka fler produkter. Cloettas effektiviseringsprogram – tillsammans med den förstärkta företagskulturen och de förbättrade processerna inom One Cloetta – är viktiga drivkrafter för att förbättra den övergripande lönsamheten som medger dessa investeringar.