Skip to content

Strategiska prioriteringar

Cloetta är stolta att kunna bidra till ögonblick av glädje – våra varumärken och produkter ger minnesvärda stunder en extra guldkant. Vi är övertygade om att vårt konsumentfokus utgör grunden för att vi ska kunna växa och våra varumärken blomstra. Vi går framtiden till mötes som en enhetlig organisation – One Cloetta – med en vinnande kultur och ett passionerat arbetssätt.

Cloetta ska stärka sin position som det ledande konfektyrföretaget i norra Europa inom kategorierna godis, choklad, pastiller, tuggummi och nötter samt inom Lösviktsgodissegmentet. Vårt mål är att växa med 1–2 procent organiskt, vilket är i linje med eller bättre än marknaden, på våra kärnmarknader liksom att leverera en snabbväxande internationell försäljning genom expansionen av utvalda varumärken. Vi kommer fortlöpande utveckla nya innovativa erbjudanden och stärka vårt fokus på e-handel.

Vidare är vårt mål att uppnå en justerad EBIT-marginal på minst 14 procent genom en återhämtning från covid-19, vilket inkluderar volymer och värde för Lösviktsgodissegmentet såväl som lönsam tillväxt och produktmix inom Förpackade märkesvaror. Vi kommer även fortsätta driva kostnadsbesparingar och effektiviseringsåtgärder i hela värdekedjan.

För mer information, se vår senaste årsredovisning.

Cloettas styrkor

 • Starka, ledande lokala varumärken.
 • Kärnmarknader i det stabila norra Europa.
 • Stark europeisk ledare inom lösviktsgodis.
 • Skalfördelar i norra Europa kontra lokal konkurrens.
 • Stordriftsfördelar avseende marknadskanaler på huvudmarknader.
 • Lokalt anpassade innovationer.
 1. Mervärde och tillväxt inom Förpackade märkesvaror

  Vi har en tydlig strategi för tillväxt för Förpackade märkesvaror som fokuserar både på kärnverksamheten och på koncernens starka varumärken, med en bra position för att svara mot växande konsumenttrender och innovativa erbjudanden med ett tillvägagångssätt som visar på medvetenhet och hållbarhetstänkande. Då förpackade märkesvaror har en EBIT-marginal som ligger över koncernens genomsnitt är det här segmentet viktigt för att Cloetta ska kunna nå sitt långsiktiga lönsamhetsmål. Vi kommer dessutom att fortsätta att återhämta mixen inom segmentet för att säkra en god lönsamhet.

 2.  Hållbar lönsamhet för Lösviktsgodis

  Lösviktsgodis är en viktig konsumentmarknad eftersom den går hand i hand med underliggande konsumenttrender, så som ökad individualism samt hållbara förpackningar. Kategorin är dessutom viktig för våra kunder då den driver trafik i butik och påverkar vår förmåga att sälja andra kategorier. Cloetta har goda möjligheter att utveckla kategorin och därigenom skapa lönsamhet och tillväxt, med ambitionen att nå en EBIT-marginal inom spannet 5–7 procent på medellång sikt.

 3. Lägre kostnader och ökad effektivitet

  Cloetta behöver investera för att kunna fortsätta att växa. Detta innefattar både att öka marknadsinvesteringar för Förpackade märkesvaror och att svara upp mot en förändrad efterfrågan från konsumenter och kunder. Cloettas effektiviseringsprogram – tillsammans med den förstärkta företagskulturen och de förbättrade processerna inom One Cloetta – är viktiga drivkrafter för att förbättra den övergripande lönsamhet som medger framtida investeringar.