Skuldnyckeltal

Cloettas långsiktiga mål är en nettoskuld / EBITDA på cirka 2.5x. Cloetta har under 2019 för fjärde året i rad uppnått det långsiktiga skuldsättningsmålet gällande skuldsättningsgraden. Nettoskulden/EBITDA uppgick till 2,2 ggr, vilket är lägre än målet om 2,5 ggr.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021

Tyst period – Q1 2021

23 mars 2021 - 22 april 2021

Årsstämma 2021

6 april 2021