Skuldnyckeltal

Cloettas långsiktiga mål är en nettoskuld / EBITDA på cirka 2.5x. Cloetta har under 2018 för tredje året i rad uppnått det långsiktiga skuldsättningsmålet gällande skuldsättningsgraden. Nettoskulden/EBITDA uppgick till 2,31 ggr, vilket är något lägre än målet om 2,5 ggr.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020

Delårsrapport Q4 2019

29 januari 2020

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020