Skuldnyckeltal

Cloettas långsiktiga mål är en nettoskuld / EBITDA på cirka 2.5x. Cloetta har under 2016 uppnått det långsiktiga målet gällande skuldsättningsgraden då nettoskulden/EBITDA minskat från 3,03 till 2,44 ggr.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018