Skip to content

Personer i ledande ställning

Från den 3 juli 2016, är EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig som, bland annat, reglerar att personer i ledande ställning inom Cloetta och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Cloetta aktier som överstiger 5 .000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen.

Transaktionerna anmäles till Finansinspektionen, men de har inte längre någon förteckning över insiders innehav. Som en service, tillhandahåller Cloetta därför en lista över insiders innehav och vilka transaktioner som har genomförts av de här personerna med Cloetta-aktier.

Insiders              
  Eget innehav Närstående innehav Senaste förändring
Namn Position A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier +/- Datum
Mikael Norman Styrelseordförande 50 000 10 000 2022-05-16
Patrick Bergander Styrelseledamot 4 180 4 180
Alan McLean Raleigh Styrelseledamot 8 144 7 887 2019-10-29
Camilla Svenfelt Styrelseledamot 60 500 485 5 729 569 85 286 068 1 000 000 2023-07-17
Mikael Svenfelt Styrelseledamot 25 47 535 5 729 569 85 199 973 1 000 000 2023-07-17
Malin Jennerholm Styrelseledamot 2 000 2 000 2022-05-17
Pauline Lindwall Styrelseledamot 2 261 2023-04-04
Lena Grönedal Arbetstagarledamot 0
Shahram Nikpour Badr Arbetstagarsuppleant 0
Henri de Sauvage Nolting VD och Koncernchef 133 563 10 000 2022-05-16
Frans Ryden Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) 101 685 2 339 2023-05-02
Regina Ekström Personaldirektör 49 320 4 815 2021-04-27
Ewald Frénay Chief Human Resources Officer (CHRO) 44 375 6 392 2023-05-02
Thomas Biesterfeldt Marknadsdirektör 22 956 3 107 2023-05-02
Marcel Mensink VD Operations 54 321 2 554 2023-05-02
Ville Perho VD Cloetta Finland 43 193 6 515 2021-04-27
Katarina Tell VD Cloetta Sweden 62 787 1 536 2023-05-02
Michiel Havermans Chef för Cloetta International 23 834 554 2022-05-17
Niklas Truedsson VD Cloetta Danmark, Norge och Global Pick & Mix 30 593 7 987 2023-05-02
André Ruikes VD Cloetta Mittregionen   1 018       2023-10-01