Skip to content

Personer i ledande ställning

Från den 3 juli 2016, är EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig som, bland annat, reglerar att personer i ledande ställning inom Cloetta och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Cloetta aktier som överstiger 5 .000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen.

Transaktionerna anmäles till Finansinspektionen, men de har inte längre någon förteckning över insiders innehav. Som en service, tillhandahåller Cloetta därför en lista över insiders innehav och vilka transaktioner som har genomförts av de här personerna med Cloetta-aktier.

Insiders              
  Eget innehav Närstående innehav Senaste förändring
Namn Position A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier +/- Datum
Mikael Norman Styrelseordförande 50 000 10 000 2022-05-16
Lottie Knutson Styrelseledamot 2 200 1 000 2022-05-17
Patrick Bergander Styrelseledamot 4 180 4 180
Alan McLean Raleigh Styrelseledamot 8 144 7 887 2019-10-29
Mikael Aru Styrelseledamot 3 855 1 000 2019-04-29
Camilla Svenfelt Styrelseledamot 60 498 485 5 729 569 83 278 068 1 000 000 2023-01-30
Mikael Svenfelt Styrelseledamot 25 47 535 5 729 569 83 199 973 1 000 000 2023-01-30
Malin Jennerholm Styrelseledamot 2 000 2 000 2022-05-17
Lena Grönedal Arbetstagarledamot 0
Mikael Ström Arbetstagarledamot 35 000 2 757 2022-05-16
Shahram Nikpour Badr Arbetstagarsuppleant 0
Henri de Sauvage Nolting VD och Koncernchef 133 563 10 000 2022-05-16
Frans Ryden Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) 99 346 1 890 2022-05-20
Regina Ekström Personaldirektör 49 320 4 815 2021-04-27
Ewald Frénay VD Cloetta Mittregionen 37 983 228 2022-05-17
Thomas Biesterfeldt Marknadsdirektör 19 849 893 2022-05-17
Marcel Mensink President Operations 51 767 7 000 2022-05-20
Ville Perho VD Cloetta Finland 43 193 6 515 2021-04-27
Katarina Tell VD Cloetta Sverige 61 251 9 937 2022-05-17
Michiel Havermans Chef för Cloetta International 23 280 5 477 2021-04-27
Niklas Truedsson VD Danmark, Norge & Global Pick & Mix 22 606 3 537 2022-05-17