Skip to content

Personer i ledande ställning

Från den 3 juli 2016, är EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig som, bland annat, reglerar att personer i ledande ställning inom Cloetta och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Cloetta aktier som överstiger 5 .000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen.

Transaktionerna anmäles till Finansinspektionen, men de har inte längre någon förteckning över insiders innehav. Som en service, tillhandahåller Cloetta därför en lista över insiders innehav och vilka transaktioner som har genomförts av de här personerna med Cloetta-aktier.

Insiders                  
  Eget innehav Närstående innehav Senaste förändring    
Namn Position A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier +/- Datum    
Morten Falkenberg Styrelseordförande 300 000 2024-04-09    
Patrick Bergander Styrelseledamot 4 180 4 180    
Alan McLean Raleigh Styrelseledamot 8 144 7 887 2019-10-29    
Camilla Svenfelt Styrelseledamot 60 502 485 5 729 569 88 794 068 2 000 2024-05-06  
Mikael Svenfelt Styrelseledamot 25 47 535 5 729 569 88 699 973 2 000 000 2024-06-03    
Malin Jennerholm Styrelseledamot 7 000 5 000 2024-06-07    
Pauline Lindwall Styrelseledamot 7 261 5 000 2024-03-11    
Lena Grönedal Arbetstagarledamot 0    
Frans Ryden Ekonomi- och Finansdirektör 162 932 61 247 2024-05-06    
Ewald Frénay HR Direktör 101 659 57 284 2024-05-06    
Thomas Biesterfeldt Marknadsdirektör 65 676 42 720 2024-05-06    
Marcel Mensink VD Operations 187 752 -63 833 2024-06-05    
Ville Perho VD Cloetta Finland 85 447 42 254 2024-05-06    
Katarina Tell VD och Koncernchef 132 251 25 000 2024-06-07    
Michiel Havermans Chef för Cloetta International 112 041 -44 000 2024-06-05    
Niklas Truedsson VD Cloetta Danmark, Norge och Global Pick & Mix 57 031 26 438 2024-05-06    
André Ruikes VD Cloetta Mittregionen   10 632     7 005 2024-06-07