Skip to content

Kostnadsfördelning

Rörelsekostnader presenteras i grafiken nedan, i Totalkostnader, exklusive nedskrivningar, samt med Kostnader för sålda varor specificerat. Dessutom presenteras kostnadsfördelning av råvaror och förpackningsmaterial separat.

Rörelsens kostnader – per kostnadsslag

Kostnad för sålda varor