Skip to content

Ledningsgrupp

cloetta-henri-de-sauvage-nolting-people_1

Henri de Sauvage Nolting

VD och Koncernchef

Henri de Sauvage Nolting

Befattning:

VD och Koncernchef sedan 2017

Anställd på Cloetta sedan 2017

Född: 1962

Nationalitet: Holländsk

Utbildning: Teknisk magisterexamen i kemi, Amsterdam University, Nederländerna. Teknisk magisterexamen i kemiteknik, Technical Univeristy of Twente, Nederländerna. Postdoktoral i företagsekonomi, University of Leuven, Belgien.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Agra Industrier Norway.

Tidigare befattningar: VD för Arla i Sverige, Danmark och Finland och har mellan 1989 och 2013 haft flera positioner inom försäljning, marknadsföring och produktion inom Unilever i Norden, Nederländerna, Storbritannien och Kina. Hans senaste position i Unilever var som VD för Norden.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 133 563 B-aktier
Närstående: –

Se även profil på LinkedIn

Henri de Sauvage Nolting – LinkedIn

cloetta-frans-ryden-people_1

Frans Rydén

Ekonomi- och Finansdirektör (CFO)

Frans Rydén

Befattning

Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) sedan 2018

Anställd på Cloetta sedan 2018

Född: 1972

Nationalitet: Svensk

Tidigare befattningar: Olika roller på Mondelez såsom CFO Indien och CFO Indonesien, Finance Director Asia-Pacific, Regional Manager Financial Planning and Analysis och Area Manager Internal controls. Senast Vice President Finance på Arla Foods.

Utbildning: Fil. kand i företagsekonomi och LL.M jur. kand. från Stockholms universitet, Sverige.

Aktieinnehav per den 2 maj 2023 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 101 685 B-aktier
Närstående: –

Se även profil på LinkedIn

Frans Rydén – LinkedIn

cloetta-thomas-biesterfeldt-people

Thomas Biesterfeldt

Marknadsdirektör

Thomas Biesterfeldt

Befattning:

Marknadsdirektör sedan 2018

Anställd på Cloetta sedan 2018

Född: 1980

Nationalitet: Tysk

Utbildning: MBA (Major Marketing) vid Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, Tyskland.

Tidigare befattningar: Marknadsdirektör L´Oreal Paris i Norden. Marknads- och Säljchef L´Oreal Paris i Tyskland, Sverige och Danmark.

Aktieinnehav per den 2 maj 2023 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 22 956 B-aktier
Närstående: –

cloetta-ewald-frenay-people

Ewald Frénay

Chief Human Resources Officer (CHRO)

Ewald Frénay

Befattning:

Chief Human Resources Officer (CHRO) sedan 2023-10-01

Anställd i LEAF sedan 2000

Född: 1963

Nationalitet: Holländsk

Utbildning: Master i ekonomi från Erasmus University Rotterdam, Nederländerna.

Tidigare uppdrag/befattningar: Olika roller inom Cloetta såsom VD Cloetta Mittregionen 2012-2023,  tillförordnad VD Cloetta Italien 1 september 2016 – 5 september 2017, tillförordnad President Export markets 16 juni 2016 – 1 mars 2017. VD för Mittregionen Leaf 2011–2012, Marknadsdirektör och affärsområdeschef Övriga världen 2008–2011. Medlem i Leaf koncernledning 2008–2012. Chef för segment sockerkonfektyr 2005–2007, Marknadschef inom division sockerkonfektyr, (tidigare dotterbolaget CSM), 2004–2005, Marknadschef för RBV Leaf The Netherlands (tidigare dotterbolag CSM) 2000–2004. Hade flera marknads- och säljbefattningar inom Mars Inc., chef för Snickers Europeiska franchiseverksamhet, 1997–1999, Försäljningschef inom division Snackfood, 1995–1997, varumärkesansvarig inom Snack and Petfood, 1990–1995, Management Trainee, 1989–1990.

Aktieinnehav per den 2 maj 2023 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 44 375 B-aktier
Närstående: –

Se även profil på LinkedIn

Ewald Frénay

cloetta-michiel-havermans-people

Michiel Havermans

Senior Vice President Cloetta International

Michiel Havermans

Befattning

Chef för Cloetta International sedan 2018

Anställd på Cloetta sedan 2018

Född: 1973

Nationalitet: Holländsk

Tidigare befattningar: Regional Försäljnings- och Marknadsdirektör Europa, Mellanöstern och USA på United Dutch Breweries (UDB). Exportdirektör och Landschef UK och VD Vietnam och Filippinerna på Perfetti van Melle.

Utbildning: Civilekonom, Erasmus University i Rotterdam, Nederländerna.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 23 834 B-aktier
Närstående: –

cloetta-marecl-mensink-people

Marcel Mensink

Produktions- och Inköpsdirektör

Marcel Mensink

Befattning

VD Operations (COO) sedan 2017

Anställd på Cloetta sedan 2017

Född: 1971

Nationalitet: Holländsk

Utbildning: MBA University of Canterbury Storbritannien, BSc Food Technology van Hall Institute, Nederländerna.

Tidigare befattningar: Produktionsdirektör, Mars Supply Petcare Europe. Flertalet ledande befattningar inom de olika affärsområdena Mars Petcare, Food och Chocolate. Produktionsdirektör Mars Care & Treats Europe. Fabrikschef Mars Food Storbritannien samt flera olika operativa roller inom Mars Chocolate.

Aktieinnehav per den 2 maj 2023 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 54 321 B-aktier
Närstående: –

cloetta-ville-pehro-people

Ville Perho

VD Cloetta Finland

Ville Perho

Befattning:

VD Cloetta Finland sedan 2015
Anställd i LEAF sedan 2004

Född: 1979

Nationalitet: Finsk

Utbildning: Civilekonom, Åbo Handelshögskola, Finland.

Övriga uppdrag: Delägare och styrelseledamot i Varastoaura Oy.

Tidigare befattningar: Försäljningsdirektör Cloetta Finland 2010-2015, Category Development Manager Leaf 2004-2010, Global Account Manager Lidl at Leaf 2007-2009.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 43 193 B-aktier
Närstående: –

Se även profil på LinkedIn

Ville Perho – LinkedIn

André Ruikes

VD Cloetta Mittregionen

André Ruikes

Befattning

VD Cloetta Mittregionen sedan 1 oktober 2023

Anställd på Cloetta sedan 2010

Född: 1985

Nationalitet: Holländsk

Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi och master i marknadsföring från Erasmus University Rotterdam, Nederländerna.

Tidigare befattningar: Olika roller på Cloetta såsom Customer Director 2019-2023, Customer Marketing Director 2015-2019, Sr. Account Manager 2012-2015 och Brand Manager 2010-2012. Brand manager, Venco.

Aktieinnehav per den 1 oktober 2023 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 1 018 B-aktier
Närstående: –

Se även profil på LinkedIn

André Ruikes

cloetta-katarina-tell-people

Katarina Tell

VD Cloetta Sverige

Katarina Tell

Befattning:

VD Cloetta Sverige sedan 2018

Anställd i Cloetta sedan 2018

Född: 1970

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Kandidatexamen i Marknadsföring, Lunds universitet samt Magisterexamen i Kostvetenskap från Umeå universitet.

Övriga uppdrag: Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svensk Plastindustri i Motala och DLF, Dagligvaruleverantörernas Förbund.

Tidigare befattningar: VD Findus Sverige. VD Kraft Heinz Norden och Östeuropa, Säljchef vid Kraft Heinz Sverige och Utvecklingschef vid Findus.

Aktieinnehav per den 2 maj 2023 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 62 787 B-aktier
Närstående: –

Se även profil på LinkedIn

Katarina Tell – LinkedIn

cloetta-niklas-truedsson-people

Niklas Truedsson

VD Danmark, Norge & Global Pick & Mix

Niklas Truedsson

Befattning:

VD Cloetta Danmark, Norge och chef för Pick & Mix sedan 2021

Anställd på Cloetta sedan 2019

Född: 1972

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Tidigare befattningar: Olika roller vid Unilever inom marknadsföring, försäljning och ledning i olika positioner i Norden och Asien, till exempel General Manager Unilever Sweden och försäljnings- och kunddirektör. VD Risenta, en del av Paulig-koncernen

Aktieinnehav per den 2 maj 2023 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 30 593 B-aktier
Närstående: –