Skip to content

Ledningsgrupp

cloetta-henri-de-sauvage-nolting-people_1

Henri de Sauvage Nolting

VD och Koncernchef

Henri de Sauvage Nolting

Befattning:

VD och Koncernchef sedan 2017

Anställd på Cloetta sedan 2017

Född: 1962

Nationalitet: Holländsk

Utbildning: Teknisk magisterexamen i kemi, Amsterdam University, Nederländerna. Teknisk magisterexamen i kemiteknik, Technical Univeristy of Twente, Nederländerna. Postdoktoral i företagsekonomi, University of Leuven, Belgien.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Agra Industrier Norway.

Tidigare befattningar: VD för Arla i Sverige, Danmark och Finland och har mellan 1989 och 2013 haft flera positioner inom försäljning, marknadsföring och produktion inom Unilever i Norden, Nederländerna, Storbritannien och Kina. Hans senaste position i Unilever var som VD för Norden.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 133 563 B-aktier
Närstående: –

Se även profil på LinkedIn

Henri de Sauvage Nolting – LinkedIn

cloetta-frans-ryden-people_1

Frans Rydén

Ekonomi- och Finansdirektör (CFO)

Frans Rydén

Befattning

Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) sedan 2018

Anställd på Cloetta sedan 2018

Född: 1972

Nationalitet: Svensk

Tidigare befattningar: Olika roller på Mondelez såsom CFO Indien och CFO Indonesien, Finance Director Asia-Pacific, Regional Manager Financial Planning and Analysis och Area Manager Internal controls. Senast Vice President Finance på Arla Foods.

Utbildning: Fil. kand i företagsekonomi och LL.M jur. kand. från Stockholms universitet, Sverige.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 99 346 B-aktier
Närstående: –

Se även profil på LinkedIn

Frans Rydén – LinkedIn

cloetta-thomas-biesterfeldt-people

Thomas Biesterfeldt

Marknadsdirektör

Thomas Biesterfeldt

Befattning:

Marknadsdirektör sedan 2018

Anställd på Cloetta sedan 2018

Född: 1980

Nationalitet: Tysk

Utbildning: MBA (Major Marketing) vid Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, Tyskland.

Tidigare befattningar: Marknadsdirektör L´Oreal Paris i Norden. Marknads- och Säljchef L´Oreal Paris i Tyskland, Sverige och Danmark.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 19 849 B-aktier
Närstående: –

cloetta-regina-ekstrom-people

Regina Ekström

Personaldirektör

Regina Ekström

Befattning

Personaldirektör sedan 2015
Anställd i LEAF sedan 2004

Född: 1963

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet, Sverige.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i LI.

Tidigare befattningar: HR- och Kommunikationsdirektör i Skandinavien för Cloetta/LEAF 2004-2014. HR-direktör för Norden i Findus 2000-2004, Personalchef Nestlé Sverige/Norden 1995-2000, Trainee, produktchef, personalchef, marknadschef i Mars Sverige och England 1987-1995.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 49 320 B-aktier
Närstående: –

Se även profil på LinkedIn

Regina Ekström – LinkedIn

cloetta-marecl-mensink-people

Marcel Mensink

Produktions- och Inköpsdirektör

Marcel Mensink

Befattning

VD Operations (COO) sedan 2017

Anställd på Cloetta sedan 2017

Född: 1971

Nationalitet: Holländsk

Utbildning: MBA University of Canterbury Storbritannien, BSc Food Technology van Hall Institute, Nederländerna.

Tidigare befattningar: Produktionsdirektör, Mars Supply Petcare Europe. Flertalet ledande befattningar inom de olika affärsområdena Mars Petcare, Food och Chocolate. Produktionsdirektör Mars Care & Treats Europe. Fabrikschef Mars Food Storbritannien samt flera olika operativa roller inom Mars Chocolate.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 51 767 B-aktier
Närstående: –

cloetta-ewald-frenay-people

Ewald Frénay

VD Cloetta Mittregionen Europa

Ewald Frénay

Befattning:

VD Cloetta Mittregionen sedan 2012

Anställd i LEAF sedan 2000

Född: 1963

Nationalitet: Holländsk

Utbildning: Master i ekonomi från Erasmus University Rotterdam, Nederländerna.

Tidigare uppdrag/befattningar: Tillförordnad VD Cloetta Italien 1 september 2016–5 september 2017. Tillförordnad President Export markets 16 juni 2016 – 1 mars 2017. VD för Mittregionen Leaf 2011–2012, Marknadsdirektör och affärsområdeschef Övriga världen 2008–2011. Medlem i Leaf koncernledning 2008–2012. Chef för segment sockerkonfektyr 2005–2007, Marknadschef inom division sockerkonfektyr, (tidigare dotterbolaget CSM), 2004–2005, Marknadschef för RBV Leaf The Netherlands (tidigare dotterbolag CSM) 2000–2004. Hade flera marknads- och säljbefattningar inom Mars Inc., chef för Snickers Europeiska franchiseverksamhet, 1997–1999, Försäljningschef inom division Snackfood, 1995–1997, varumärkesansvarig inom Snack and Petfood, 1990–1995, Management Trainee, 1989–1990.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 37 983 B-aktier
Närstående: –

cloetta-ville-pehro-people

Ville Perho

VD Cloetta Finland

Ville Perho

Befattning:

VD Cloetta Finland sedan 2015
Anställd i LEAF sedan 2004

Född: 1979

Nationalitet: Finsk

Utbildning: Civilekonom, Åbo Handelshögskola, Finland.

Övriga uppdrag: Delägare och styrelseledamot i Varastoaura Oy samt delägare och styrelseledamot i PLH Invest Oy.

Tidigare befattningar: Försäljningsdirektör Cloetta Finland 2010-2015, Category Development Manager Leaf 2004-2010, Global Account Manager Lidl at Leaf 2007-2009.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 43 193 B-aktier
Närstående: –

Se även profil på LinkedIn

Ville Perho – LinkedIn

cloetta-katarina-tell-people

Katarina Tell

VD Cloetta Sverige

Katarina Tell

Befattning:

VD Cloetta Sverige sedan 2018

Anställd i Cloetta sedan 2018

Född: 1970

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Kandidatexamen i Marknadsföring, Lunds universitet samt Magisterexamen i Kostvetenskap från Umeå universitet.

Övriga uppdrag: Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svensk Plastindustri i Motala och DLF, Dagligvaruleverantörernas Förbund.

Tidigare befattningar: VD Findus Sverige. VD Kraft Heinz Norden och Östeuropa, Säljchef vid Kraft Heinz Sverige och Utvecklingschef vid Findus.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 61 251 B-aktier
Närstående: –

Se även profil på LinkedIn

Katarina Tell – LinkedIn

cloetta-michiel-havermans-people

Michiel Havermans

Senior Vice President Cloetta International

Michiel Havermans

Befattning

Chef för Cloetta International sedan 2018

Anställd på Cloetta sedan 2018

Född: 1973

Nationalitet: Holländsk

Tidigare befattningar: Regional Försäljnings- och Marknadsdirektör Europa, Mellanöstern och USA på United Dutch Breweries (UDB). Exportdirektör och Landschef UK och VD Vietnam och Filippinerna på Perfetti van Melle.

Utbildning: Civilekonom, Erasmus University i Rotterdam, Nederländerna.

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 23 280 B-aktier
Närstående: –

cloetta-niklas-truedsson-people

Niklas Truedsson

VD Danmark, Norge & Global Pick & Mix

Niklas Truedsson

Befattning:

VD Cloetta Danmark, Norge och chef för Pick & Mix sedan 2021

Anställd på Cloetta sedan 2019

Född: 1972

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Tidigare befattningar: Olika roller vid Unilever inom marknadsföring, försäljning och ledning i olika positioner i Norden och Asien, till exempel General Manager Unilever Sweden och försäljnings- och kunddirektör. VD Risenta, en del av Paulig-koncernen

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: 22 606 B-aktier
Närstående: –