Skip to content

Kund

Våra huvudmarknader är de länder där vi har en egen försäljnings och distributionsorganisation, och utgörs av Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien.

Cloettas huvudmarknader

Våra huvudmarknader är de länder där vi har en egen försäljnings- och distributionsorganisation och utgörs av Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien.

Stark närvaro

Cloetta har en stark position på sina huvudmarknader med lokala varumärken som täcker såväl godis, choklad, nötter samt pastiller och tuggummi och är därmed en mycket viktig leverantör till handeln.

Marknad Godis Pastiller Choklad Tuggummi Lösviktsgodis
Sverige 1 1 2 1
Finland 2 1 3 1 1
Norge 1 3 5 1
Danmark 2 1 1
Nederländerna 1 2
Tyskland 5
Storbritannien 1

Prisstrategier

En koncentrerad dagligvaruhandel har inneburit en stark prispress på alla leverantörer till handeln under de senaste åren. Cloetta har till stor del hanterat detta genom effektiviseringar. Vad gäller ökade kostnader för råvaror och valutakursförändringar är det Cloettas strategi att föra dessa vidare genom höjda priser. Prisminskningar på råvaror kan å andra sidan leda till att Cloetta tvingas sänka priserna.

Travel Retail

Cloetta har sedan länge en betydande försäljning till rederier, charterbolag och flygplatser, så kallad Travel Retail. Välkända varumärken, unika förpackningar både avseende utseende och storlek, är ett av de viktigaste konkurrensmedlen och Cloetta fortsätter att utveckla attraktiva produktnyheter inom dessa områden.