Skip to content

Vår hållbarhetsagenda som går under namnet ”A Sweeter Future” har fokus på att skapa glädje och långsiktigt värde för dig, för människor och för planeten. Under 2021 gjordes flera framsteg för vart och ett av områdena, bland annat genom att introducera fler veganska alternativ, berika vår sociala påverkan i leverantörskedjan genom samarbeten samt att sätta upp ambitiösa mål och aktivera teamen i hela organisationen för att arbeta mot våra vetenskapligt baserade klimatmål.

Som undertecknare av FN:s Global Compact sedan 2009 stödjer vi målen för hållbar utveckling (SDG), både direkt och indirekt genom arbetet inom våra tre grundpelare. Som ett snabbrörligt konsumentvaruföretag med en global värdekedja har vi valt att fokusera på följande sex av FN:s mål för hållbar utveckling: Ansvarsfull konsumtion och produktion (#12), Jämställdhet (#5), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (#8), Bekämpa klimatförändringarna (#13), Ekosystem och biologisk mångfald (#15) och Globalt partnerskap (#17).

Vår hållbarhetsagenda

Våra tre grundpelare, som avspeglar de viktigaste ämnena för våra intressenter och var Cloetta kan skapa störst ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde, visar hur vi kan omsätta ”The Power of True Joy” i praktiken.

 

För dig

När det är dags för livets finaste ögonblick levererar Cloetta det bästa. Från de lyxigaste sötsaker till nyttigare snacks tar Cloetta ständigt fram nya innovationer för att passa alla smaker.

Tillvägagångssätt:

Våra konsumenter utgör kärnan i vår verksamhet. Det är där vi har fokus på produktinnovation för att tillgodose deras olika behov, säkerställa säkra produkter av hög kvalitet, med god insyn, tydlig märkning och en hög grad av tillit.

Mål:

 • Godis och pastiller 100 procent fritt från artificiella färg- och smakämnen till 2023
 • Erbjuda sockerfria alternativ, alternativ med mindre socker samt med funktionella ingredienser
 • Erbjuda fler veganska alternativ
 • Vara världsledande inom xylitolprodukter för friskare tänder
 • Fortsätta erbjuda nyttigare alternativ, som nötter
 • 15 %

  Sockerfria produkter och produkter med mindre socker

 • 15 %

  Veganska produkter

För människor

I världens mest sockersöta bransch är det viktigt att verkligen påverka. Från lokalsamhällen till medarbetare, lantbrukare och samhällen strävar Cloetta efter att bjuda på glädjerika stunder, arbetsliv som ger välmående och ett ansvarsfullt engagemang.

Tillvägagångssätt:

Våra interna program fokuserar på hälsa, säkerhet och välbefinnande för våra medarbetare. Att delta i samarbeten och dialoger som syftar till påverkan är ett sätt att förbättra levnadsvillkoren i vår leverantörskedja. Vi föregår med gott exempel genom samhällsengagemang och genom att marknadsföra våra produkter på ett ansvarsfullt sätt.

Mål:

 • Fortsätta arbeta mot noll arbetsrelaterade olyckor
 • Erbjuda kompetensutveckling samt en rättvis och jämställd arbetsplats till alla medarbetare
 • Förbättra levnadsvillkoren i leverantörskedjan genom våra samarbeten
 • Vara en god förebild i de samhällen där vi finns genom vår marknadsföringspraxis och våra projekt

Frånvaroskador (LTIR)

För planeten

En frisk planet är källan till alla våra ingredienser – och säkerställer äkta glädje för framtiden. Vi försäkrar oss om att vi använder resurserna på ett effektivt sätt, att vi minskar vår klimatpåverkan. I år har vi även anslutit oss till Science Based Targets initiative.

Tillvägagångssätt:

Klimatåtgärder, hållbara inköp samt mindre och bättre förpackningar är de tre främsta prioriteringarna för att minska vår miljöpåverkan. Inom dessa områden arbetar vi för att minska våra leverantörers miljöpåverkan genom att bedöma frågor som biologisk mångfald, energiförbrukning, avfall och utsläpp i såväl vår egen verksamhet som i leverantörskedjan.

Mål:

 • 46 procent absolut minskning av utsläppen av växthusgaser till 2030 jämfört med utsläppen under basåret 2019
 • 100 procent återvinningsbara förpackningar till 2025
 • 100 procent förnybara resurser eller återvunna material i våra förpackningar till 2030
 • Upprätthålla 100 procent Rainforest Alliancecertifierad kakao och RSPO-segregerad palmolja
 • Engagera viktiga leverantörer och förbättra resultaten inom programmet för hållbara inköp

Energiförbrukning

Avfall

Koldioxidutsläpp