Skip to content

Vår hållbarhetsagenda som går under namnet ”A Sweeter Future” har fokus på att skapa glädje och långsiktigt värde för dig, för människor och för planeten. Under 2022 gjordes flera framsteg för vart och ett av områdena på olika sätt, bland annat att sätta upp konkreta mål för våra hållbarhetsinitiativ, etablera metoder för att redovisa nyckeltalen, utveckla vår strategi för veganska alternativ, berika vår sociala påverkan i leverantörskedjan genom samarbeten samt att aktivera teamen i hela organisationen för att arbeta mot våra vetenskapligt baserade klimatmål.

Som undertecknare av FN:s Global Compact sedan 2009 stödjer vi målen för hållbar utveckling (SDG), både direkt och indirekt genom arbetet inom våra tre grundpelare. Som ett snabbrörligt konsumentvaruföretag med en global värdekedja har vi valt att fokusera på följande sex av FN:s mål för hållbar utveckling: Ansvarsfull konsumtion och produktion (#12), Jämställdhet (#5), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (#8), Bekämpa klimatförändringarna (#13), Ekosystem och biologisk mångfald (#15) och Globalt partnerskap (#17).

Vår hållbarhetsagenda

Våra tre grundpelare, som avspeglar de viktigaste ämnena för våra intressenter och var Cloetta kan skapa störst ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde, visar hur vi kan omsätta ”The Power of True Joy” i praktiken.

 

För dig

När det är dags för livets finaste ögonblick levererar Cloetta det bästa. Från de lyxigaste sötsaker till nyttigare snacks tar Cloetta ständigt fram nya innovationer för att passa alla smaker.

Tillvägagångssätt:

Våra konsumenter utgör kärnan i vår verksamhet. Det är där vi har fokus på produktinnovation för att tillgodose deras olika behov, säkerställa säkra produkter av hög kvalitet, med god insyn, tydlig märkning och en hög grad av tillit.

Mål:

 • Godis och pastiller 100 procent fria från artificiella färg- och smakämnen till 2023
 • Erbjuda sockerfria alternativ, alternativ med mindre socker samt med funktionella ingredienser
 • Erbjuda fler veganska alternativ
 • Vara världsledande inom xylitolprodukter för friskare tänder
 • 15 %

  Sockerfria produkter och produkter med mindre socker

 • 23 %

  Veganskt godis

För människor

I världens mest sockersöta bransch är det viktigt att göra skillnad. Från lokalsamhällen till medarbetare, lantbrukare och samhällen strävar Cloetta efter att bjuda på glädjerika stunder, arbetsliv som ger välmående och ett ansvarsfullt engagemang.

Tillvägagångssätt:

Våra interna program fokuserar på hälsa, säkerhet och välbefinnande för våra medarbetare. Att delta i samarbeten och dialoger som syftar
till påverkan är ett sätt att förbättra levnadsvillkoren i vår leverantörskedja. Vi föregår med gott exempel genom samhällsengagemang och genom att marknadsföra våra produkter på ett ansvarsfullt sätt.

Mål:

 • Fortsätta arbeta mot noll arbetsrelaterade olyckor
 • Medarbetarundersökningen ”Cloetta Engagement Survey” ska vara i linje med global benchmark till 2025
 • På alla Cloettas marknader ska det finnas ett syftesdrivet initiativ för samhällsengagemang till 2025
 • Bibehålla befintliga partnerskap och initiera ett nytt samarbete för att förbättra levnadsvillkoren i vår värdekedja till 2025

Frånvaroskador (LTIR)

För planeten

En frisk planet är källan till alla våra ingredienser – och säkerställer äkta glädje för framtiden. Vi försäkrar oss om att vi använder resurserna på ett effektivt sätt, att vi minskar vår klimatpåverkan och arbetar mot vårt vetenskapligt baserade mål.

Tillvägagångssätt:

Klimatåtgärder, hållbara inköp samt mindre och bättre förpackningar är de tre främsta prioriteringarna för att minska vår miljöpåverkan. Inom dessa områden arbetar vi för att minska våra leverantörers miljöpåverkan genom att bedöma frågor som biologisk mångfald, energiförbrukning, avfall och utsläpp i såväl vår egen verksamhet som i leverantörskedjan.

Mål:

 • 46 procent absolut minskning av utsläppen av växthusgaser till 2030 jämfört med utsläppen under basåret 2019
 • 100 procent återvinningsbara förpackningar till 2025
 • 100 procent förnybara resurser eller återvunna material i våra förpackningar till 2030
 • Engagera alla viktiga leverantörer att sätta upp sina egna mål för minskade utsläpp till 2025
 • Gällande palmoljebaserade vegetabiliska oljor kommer vi att fortsätta köpa 100 procent RSPO-segregerad certifierad palmolja
 • Upprätthålla 100 procent Rainforest Alliance-certifierad kakao

Energiförbrukning

Avfall

Koldioxidutsläpp
tCO2e (Scope 1,2,3)