Skip to content

Vår hållbarhetsagenda som går under namnet ”A Sweeter Future” har fokus på att skapa glädje och långsiktigt värde för dig, för människor och för planeten.

Under 2023 fortsatte vi framstegen med vår hållbarhetsagenda genom att satsa på fler veganska produkter för att minska klimatpåverkan och intensifierade ansträngningarna för att minska växthusgasutsläppen. Vi förbättrade vår datainsamling för Scope 3-utsläpp och strukturerade våra initiativ för att påskynda minskningen av Scope 1 och 2-utsläpp. Dessutom startade vi en dubbel väsentlighetsanalys för att efterleva EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) och publicerade vår första Transparency Act Report om mänskliga rättigheter och arbetspraxis.

Som undertecknare av FN:s Global Compact sedan 2009 stödjer vi målen för hållbar utveckling (SDG), både direkt och indirekt genom arbetet inom våra tre grundpelare. Som ett snabbrörligt konsumentvaruföretag med en global värdekedja har vi valt att fokusera på följande sex av FN:s mål för hållbar utveckling: Jämställdhet (#5), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (#8), Ansvarsfull konsumtion och produktion (#12), Bekämpa klimatförändringarna (#13), Ekosystem och biologisk mångfald (#15) och Globalt partnerskap (#17).

Vår hållbarhetsagenda

Våra tre grundpelare, som avspeglar de viktigaste ämnena för våra intressenter och var Cloetta kan skapa störst ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde, visar hur vi kan omsätta ”The Power of True Joy” i praktiken.

Läs mer om detta i Cloettas senaste hållbarhetsrapport, som är en del av vår års- och hållbarhetsredovisning.

 

För dig

När det är dags för livets finaste ögonblick levererar Cloetta det bästa. Från de lyxigaste sötsaker till nyttigare snacks tar Cloetta ständigt fram nya innovationer för att passa alla smaker.

Tillvägagångssätt:

Våra konsumenter utgör kärnan i vår verksamhet. Det är därför vi arbetar för att tillgodose deras olika behov, säkerställa säkra produkter av hög kvalitet, med god insyn, tydlig märkning och en hög grad av tillit.

Mål:

 • Erbjuda sockerfria alternativ, alternativ med mindre socker samt med funktionella ingredienser
 • Erbjuda fler veganska alternativ
 • Stödja tandhälsa med våra xylitolprodukter
 • 10 %

  Sockerfria produkter och produkter med mindre socker

 • 37 %

  Veganskt godis

För människor

I världens mest sockersöta bransch är det viktigt att göra skillnad. Från lokalsamhällen till medarbetare, lantbrukare och samhällen strävar Cloetta efter att bjuda på glädjerika stunder, arbetsliv som ger välmående och ett ansvarsfullt engagemang.

Tillvägagångssätt:

Att ta väl hand om de personer som är delaktiga i våra produkter sträcker sig långt utanför väggarna på våra fabriker och kontor. Att delta i partnerskap och samarbete med olika organisationer gör det möjligt för att stödja lantbrukarna och förbättra levnadsvillkoren i hela värdekedjan.

Mål:

 • Fortsätta arbeta mot noll arbetsrelaterade olyckor
 • Medarbetarundersökningen ”Cloetta Engagement Survey” ska vara i linje med global benchmark till 2025
 • På alla Cloettas marknader ska det finnas ett syftesdrivet initiativ för samhällsengagemang till 2025
 • Bibehålla befintliga partnerskap och initiera ett nytt samarbete för att förbättra levnadsvillkoren i vår värdekedja till 2025

Frånvaroskador (LTIR)

*Antal skador som innebär minst 24 timmars frånvaro per miljoner arbetstimmar per år.

För planeten

En frisk planet är källan till alla våra ingredienser – och säkerställer äkta glädje för framtiden. Vi försäkrar oss om att vi använder resurserna på ett effektivt sätt, att vi minskar vår klimatpåverkan och arbetar mot vårt vetenskapligt baserade mål.

Tillvägagångssätt:

Klimatåtgärder, hållbara inköp samt mindre och bättre förpackningar är de tre främsta prioriteringarna för att minska vår miljöpåverkan. Inom dessa områden arbetar vi för att minska våra leverantörers miljöpåverkan genom att bedöma frågor som biologisk mångfald, energiförbrukning, avfall och utsläpp i såväl vår egen verksamhet som i leverantörskedjan.

Mål:

 • 46 procent absolut minskning av utsläppen av växthusgaser till 2030 jämfört med utsläppen under basåret 2019
 • 100 procent återvinningsbara förpackningar till 2025
 • 100 procent förnybara resurser eller återvunna material i våra förpackningar till 2030
 • Engagera alla leverantörer i att sätta sina egna mål för minskade utsläpp till 2025
 • Gällande palmoljebaserade vegetabiliska oljor fortsätta köpa 100 procent RSPO-segregerad certifierad palmolja
 • Upprätthålla 100 procent Rainforest Alliance-certifierad kakao

Koldioxidutsläpp
tCO2e (Scope 1,2,3)