Skip to content

Syfte

Vårt syfte, ”We believe in the Power of True Joy” sätter konsumenterna i centrum. Vi erbjuder starka varumärken och ett brett utbud av lösviktsgodis. Vi ger också återkoppling vid klagomål och åsikter i vår kundserviceportal.

the-power-of-joy-logo

Värderingar

Cloetta har fastställt fyra värderingar som är vägledande i sättet att arbeta och agera, både internt och externt. Dessa värderingar är Focus, Passion, Teamplay and Pride.

Cloettas huvudmarknader

Cloettas huvudmarknader är de länder där vi har vår egen försäljnings- och distributionsorganisation, och omfattar Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien.*

*Den underliggande marknadskategoriseringen av beräkningarna av marknadskonsumtionssiffrorna har uppdaterats jämfört med tidigare år och detta påverkar jämförbarheten av information som anges i tidigare års- och hållbarhetsredovisningar.
  • 1862

    Grundades

  • > 60

    Länder

  • 7

    Fabriker