Cloetta i korthet
Cloetta i korthet

Cloetta i korthet

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloetta tillverkar och säljer konfektyr, chokladprodukter, nötter, pastiller, tuggummi och koncept för lösviktsgodis (pick & mix). Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder.

VD har ordet

VD har ordet
VD har ordet
Kvartalet var utmanande både vad avser försäljning och vinstutveckling och framåt måste vi fokusera ännu mer på vår organiska försäljnings- och vinstutveckling. Cloettas affärsstruktur förändras nu också väsentligt genom...

Mål

Mål
Mål
Cloettas närhet till kunderna och konsumenterna, kännedom om förhållanden på lokala och regionala marknader i kombination med starka lokala varumärken, effektiv produktion och innovationskraft är viktiga faktorer...

Medarbetare

Medarbetare
Medarbetare
Cloetta har cirka 2 600 medarbetare i 14 länder som arbetar med försäljning, marknadsföring...

Produktion

Produktion
Produktion
Cloetta har 8 produktionsanläggningar i fem länder. 2016 tillverkades cirka 120 000 ton konfektyr.

Marknad

Marknad
Marknad
Konfektyrmarknaden kan delas in i sockerkonfektyr, chokladkonfektyr samt pastiller och tuggummi. Konfektyr utgör en av de mest impulsdrivna varugrupperna i detaljhandeln och den europeiska konfektyrmarknaden...

Hållbarhets-åtagande

Hållbarhets-åtagande
Hållbarhets-åtagande
Cloettas övergripande mål med Företagsansvar är att bygga långsiktiga hållbara värden till intressenter såsom; konsumenter, aktieägare, anställda, odlare i ursprungsländer etc.