Skip to content

Visselblåsartjänst

Cloetta vill hantera eventuella missförhållanden i sin verksamhet och driver därför en visselblåsartjänst som ger Cloettas anställda och andra lagstadgade personer möjlighet att rapportera misstanke om beteenden som inte är i linje med företagets värderingar eller etiska principer. Cloetta föredrar att ditt namn skrivs i en anmälan då det blir mycket lättare att hantera anmälningar och Cloettas medarbetare uppmanas att kontakta sin chef. Om du känner dig oförmögen eller obekväm att öppet lämna ut informationen, erbjuder Cloetta en möjlighet att rapportera din oro anonymt. Alla rapporter behandlas konfidentiellt.

Rapporter och personuppgifter en del av rapporterna hanteras endast av nyckelpersoner eller personer i ledande befattningar och behandlas endast i enlighet med gällande lagar.

Du kan rapportera, oavsett om du är anonym eller inte, med hjälp av visseblåsartjänsten, använd länken för att komma åt den https://report.whistleb.com/sv/Cloetta

Direktlänk till Cloetta’s visselblåsarpolicy.