Skip to content

Revisorer

Vid årsstämman i april 2024 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till bolagets revisorer fram till årsstämman 2025. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

sofia-gotmar-blomstedt-pwc

Sofia Götmar-Blomstedt

  • Revisor i bolaget sedan 2019
  • Auktoriserad revisor PwC
  • Född 1969
  • Övriga revisorsuppdrag: AAK, Beijer Electronics, Coop Sverige, Ecolean, Genovis, Kooperativa Förbundet (KF), Panduro Hobby, Pågengruppen and Scandic Hotels.