Revisorer

Vid årsstämman den 16 april 2018 omvaldes KPMG till bolagets revisorer fram till årsstämman 2019. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Revisorerna deltar i revisionsutskottets möten och rapporterar till styrelsen vid behov dock minst en gång per år.

 

Thomas Forslund Thomas Forslund

  • Huvudansvarig revisor.
  • Född 1965.
  • Revisor i bolaget sedan 2015.
  • Auktoriserad revisor KPMG AB.
  • Övriga revisorsuppdrag: ICA-gruppen, Höganäs, Inwido, OK ekonomisk förening, Quant
  • Tidigare revisorsuppdrag: Kinnevik, Systemair, DGC, Tradedoubler, Feelgood

 

För revisorsarvode se tabell på sidan Arvoden och ersättningar.

KPMG är ett internationellt revisions- och rådgivningsföretag.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2018

25 december 2018 - 24 januari 2019

Delårsrapport Q4 2018

25 januari 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019