Skip to content

Palmolja

cloetta-palm-oil-logo-b
         Licens nr: 4-0003-04-100-00

Cloettas program för hållbar palmolja bygger på två tillvägagångssätt: att använda palmolja som gynnar både planet och människor samt att ersätta palmolja i våra produkter där det inte negativt påverkar kvaliteten.

100% RSPO-certifierad segregerad hållbar palmolja

Sedan 2019, med palmoljebaserade vegetabiliska oljor (en del av innehållet i en olja eller ett fett), köper vi 100 % RSPO-certifierad segregerad palmolja, i enlighet med Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).  Följ våra framsteg på www.rspo.org.

RSPO-certifierad segregerad palmolja är den högsta möjliga standard som erbjuder spårbarhet samtidigt som den säkerställer att den hållbara palmoljan hålls åtskild från konventionell palmolja genom hela leveranskedjan (se figur nedan). Cloetta köper dock inte ren palmolja utan bara oljor och fetter som innehåller derivat av palmolja i varierande utsträckning. Cloetta strävar efter att bevara regnskogen för kommande generationer. Denna certifiering säkerställer också att 100% av palmoljehalten i våra produkter är avskogningsfri. Det betyder att det INTE odlas i:

  • urskogar
  • torvmarker
  • områden med skyddade skogar
  • områden där svedjejordbruk används vid plantager.

cloetta-segregated-supply-chain-model-image

År 2019 certifierades Cloettas fabriker som hanterar palmolja enligt RSPO:s standard för segregerad leveranskedja. För det första återspeglade inte den text som tidigare använts den höjda nivån på certifiering. För det andra skulle RSPO: s varumärkeskrav för en uppdaterad text ta för mycket utrymme för att möjliggöra annan viktig produktinformation. Cloettas fortsatta åtagande att använda 100% RSPO-certifierad segregerad palmolja är oförändrat.

Idag är RSPO den metod som används mest för att uppnå hållbar palmoljeproduktion. Cloetta har varit medlem i RSPO sedan 2004.

Ersätta palmolja

År 2016 beslutades att ersätta den mängd palmolja som finns i Cloettas glasyr. Ytbehandlingsmedel används i de flesta av Cloettas produkter för att skapa en blank och skyddande yta som förhindrar att produkterna klibbar ihop, till exempel i en påse. Att ersätta palmolja med alternativ är inte alltid den bästa åtgärden när det gäller hållbarhet eller produktkvalitet. Läs nedan för att förstå komplexiteten bakom palmolja.

Om palmolja

Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det flera problem kring odling och produktion av palmolja och palmkärnolja.

Palmolja utvinns från frukten av oljepalm (Elaeis guineensis) som är en gröda med mycket hög avkastning. Det är en av de mest omsatta vegetabiliska oljorna i världen. Malaysia och Indonesien står för nästan 90 procent av den totala globala palmoljeproduktionen, och om det odlas på ett hållbart sätt kan det vara en viktig inkomstkälla och bidra till ekonomisk utveckling i dessa länder. Det finns dock flera miljömässiga och sociala utmaningar förknippade med produktionen av palmolja, såsom avskogning i miljökänsliga områden, vilket har en negativ inverkan på hela ekosystem.

Enligt en färsk forskningsrapport med titeln ” The environmental impacts of palm oil and its alternatives” finns det en viktig skillnad mellan den absoluta och relativa miljöpåverkan.

  • I absoluta tal har palmolja störst påverkan.
  • Per ton olja har palmolja den lägsta påverkan

RSPO-certifierad palmolja har nu nått 19% av den totala globala produktionen, så det är fortfarande långt kvar till att hållbar palmolja utgör normen. För att läsa mer om palmolja och de principer som RSPO-certifierade producenter följer, besök: RSPO-certifierad palmolja.