Skip to content

Bolagsstyrningsrapporter

Samtliga bolagsstyrningsrapporter avser utdrag ur års- och hållbarhetsredovisningar.

Alla rapporter före 2012 avser Cloetta före samgåendet med LEAF.

Rapport
11 mars, 2024 Bolagsstyrningsrapport 2023
13 mars, 2023 Bolagsstyrningsrapport 2022
14 mars, 2022 Bolagsstyrningsrapport 2021
15 mars, 2021 Bolagsstyrningsrapport 2020
12 mars, 2020 Bolagsstyrningsrapport 2019
12 mars, 2019 Bolagsstyrningsrapport 2018
8 mars, 2018 Bolagsstyrningsrapport 2017
9 mars, 2017 Bolagsstyrningsrapport 2016
12 mars, 2016 Bolagsstyrningsrapport 2015
12 mars, 2015 Bolagsstyrningsrapport 2014
14 mars, 2014 Bolagsstyrningsrapport 2013
15 mars, 2013 Bolagsstyrningsrapport 2012
28 november, 2011 Bolagsstyrningsrapport 2011
26 november, 2010 Bolagsstyrningsrapport 2010
27 november, 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009