Skip to content

Konsumenttrender

Cloetta följer kontinuerligt marknadstrender på makro- och mikronivåer genom marknadsundersökningar, kategori- och trendrapporter, social lyhördhet och olika sökningar. Att känna till trender ger värdefull information in i utvecklingen av nya idéer och koncept.

För mer information, se vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Ökad individualisering

Konsumenterna vill i allt högre utsträckning att deras personliga val ska tillgodoses. Det innebär att man vill kunna välja produkter men också kunna få produkter och tjänster som är personligt utformade och som kan anpassas till olika tillfällen.

Ansvar för klimat och mänskliga rättigheter

En viktig trend är det ökade intresset för livsmedelsproduktionens effekter på klimat och lokala producenters sociala förhållanden. Leverantörer har svarat på konsumenternas krav på information om framförallt råvarornas ursprung, odlares arbetsförhållanden, kvalitet och odlingsmetoder genom att införa märkningar och certifieringar av olika slag.

Hälsa

Konsumenterna söker i allt högre grad naturliga råvaror med positiva hälsoeffekter. Tillsatser av olika slag och artificiellt framställda ämnen ifrågasätts till förmån för det naturliga. E-nummer byts ut mot tillsatsens namn i klartext. Hellre naturligt socker eller naturliga sötningsmedel som xylitol och stevia än konstgjorda sötningsmedel. Mindre socker och kalorier är en annan viktig konsumenttrend.

Lokala, genuina och transparenta varumärken

Lokala varumärken med stark historik uppskattas av konsumenterna. Detta blev särskilt tydligt under pandemin, då konsumenterna i högre utsträckning valde traditionella och välbekanta varumärken. Varumärken som står för äkthet och öppenhet skapar förtroende hos konsumenterna.

Nya sensoriska upplevelser

Med ökad exponering av sociala medieplattformar där konsumenter delar sina upplevelser och ger uttryck för sina behov av prisvärd verklighetsflykt söker konsumenterna nya sensoriska upplevelser från livsmedel. Konsumenter som söker nya konsumtionsupplevelser får företag att regelbundet lansera nya spännande smaker och texturer.

E-handel och digitala kanaler allt viktigare

E-handeln växer generellt snabbt inom alla branscher, även inom dagligvaruhandeln, och tillväxten drevs på ytterligare av covid-19-pandemin. Trots de turbulenta tiderna under 2022 och 2023 beräknas e-handeln för dagligvaror öka till en betydande storlek på flera viktiga marknader. Onlineförsäljningen av konfektyr är fortfarande lägre än för andra kategorier av konsumentprodukter, men har mer än fördubblats på Cloettas kärnmarknader jämfört med situationen före pandemin.