Skip to content

Årsstämma 2017

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016 ägde rum tisdagen den 4 april 2017 i Stockholm.
Totalt antal närvarande röster var 59 procent. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Protokollet från årsstämman finns nedan.

Röstningsresultat

Ett antal utländska fonder som var företrädda vid stämman hade i förhand delgivit bolaget sina instruktioner för röstning avseende visa beslutsförslag. Resultatet redovisas i dokumentet Röstningsresultat Årsstämma 2017.