Skip to content

Extra bolagsstämma 2020

Cloetta har tisdagen den 3 november, genomfört en extra bolagsstämma.
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna utdelning för räkenskapsåret 2019 om 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 5 november 2020 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 10 november 2020.
I syfte att motverka spridningen av COVID-19 genomfördes den extra bolagsstämman enbart genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.
Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.