Skip to content

Den planerade nya fabriksanläggningen

Under 2022 fattade Cloetta beslut om att investera i en nyetablerad fabriksanläggning i Nederländerna och att lägga ner de tre befintliga konfektyrfabrikerna i Turnhout, Belgien och Roosendaal, Nederländerna. Investeringen kommer att möjliggöra betydande kostnadsbesparingar, bana väg för ytterligare tillväxt och minska utsläppen av växthusgaser. På den här sidan finns all relevant information om den planerade fabriksanläggningen, processen samt vanliga frågor och svar.

Genom investeringen i en toppmodern produktionsplattform får vi en effektivare tillverkningsstruktur och en flexibilitet att hantera högre personal- och energikostnader. Samtidigt leder det till betydande kostnadsbesparingar och ytterligare produktionskapacitet. Därutöver bidrar förslaget till vår hållbarhetsambition, samt säkrar och förbättrar förutsättningarna att nå Cloettas långsiktiga lönsamhetsmål.

Henri de Sauvage-Nolting
VD och koncernchef för Cloetta

Tidslinje

Samrådsprocess med fackföreningar
Finansiering
Social åtgärdsplan för anställda
Ingenjörsdesign
Tillstånd
Köp av land
Kontraktering av fabriksbyggnad och produktions-utrustning
Konstruktion och installation
Uppstart av ny fabrik
Försäljning av anläggningar

Vanliga frågor

En modern fabriksanläggning kommer utgöra grunden till en högkvalitativ och konkurrenskraftig konfektyrtillverkning, och borga för framtida expansion. En sådan investering och relaterad konsolidering av nätverket kommer att främja ytterligare tillväxt i framförallt marknaderna utanför Norden, möjliggöra väsentliga kostnadsbesparingar och stödja vårt engagemang för Science Based Targets-initiativet.

Vi har övervägt flera alternativ och möjligheter, vilket även inkluderar geografier. Genom att stanna i Nederländerna kan vi fortsätta att dra nytta av vår nuvarande kompetens genom att erbjuda majoriteten av våra befintliga anställda en tjänst i den nya fabriken. Dessutom är detta en strategisk geografisk position sett till våra försäljningsmarknader och varumärkesarv, samt även optimalt för vårt miljöavtryck.

Vi har kommit fram till att det finns ett behov av att modernisera vårt fabriksnätverk. Olika alternativ har utvärderats och slutsatsen är att detta är det mest attraktiva alternativet som stödjer vår långsiktiga strategi; leverera organisk tillväxt, förbättra lönsamheten samt leverera på vår hållbarhetsagenda.

Det finns naturligtvis alltid risker förknippade med projekt av det här slaget, inklusive leveransrisk för komponenter samt inflation på den dedikerade investeringssumman. Vi hanterar leveransrisken genom att samarbeta med ledande tillverkare av ingenjörs- och industriutrustning och i våra beräkningar har vi tagit höjd för risken för inflation på den angivna investeringssumman. Givet den osäkra marknadsmiljön med betydande kostnadsinflation och behov av att höja priserna för att skydda vår lönsamhet, ser vi detta initiativ som om än viktigare för att säkra vår framtida lönsamhet eftersom det också skyddar mot inflation på personalkostnader.

De stora planerade investeringarna förväntas inledas under 2025.

När alla tillstånd är på plats och ingenjörsarbetet har slutförts är den förväntade tidsramen 18 månader för att bygga och starta produktionen i den nya fabriken, vilket är i linje med industristandard.

Totalt kommer cirka 350 anställda i Belgien och Nederländerna att beröras av initiativet och vår ambition är att hantera processen med största respekt och omsorg för våra medarbetare. Genom att stanna i Nederländerna kan vi fortsätta dra nytta av vår nuvarande kompetens.

Vårt huvudalternativ är i Roosendaals kommun där vi har option på land inne i ett stort befintligt industriområde. Cloetta driver redan två av de anläggningar som ska läggas ner i samma kommun och genom att stanna i regionen bevarar vi lokala arbetstillfällen och befintlig kompetens. För ytterligare information om optionen på land, vänligen besök https://roosendaal.nl/proces-cloetta

Cloetta har en löpande dialog med de representanter för Roosendaals kommun som gett Cloetta optionen på land, samt med alla berörda tillsynsmyndigheter och andra lokala intressenter som är bosatta inte långt från det aktuella, existerande industriområdet. Cloetta har förståelse för att den här typen av projekt kan leda till synpunkter och har för avsikt att vara fortsatt lyhörda och löpande informera både intressenter lokalt och på kapitalmarknaden.