Skip to content

Års- och hållbarhets-redovisning 2023

Om Cloetta

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i norra Europa. Sammantaget säljs våra produkter i fler än 60 länder över hela världen. Huvudmarknader är Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Vi har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, CandyKing, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har sju produktionsenheter i fem länder och bolagets B-aktier handlas på Nasdaq Stockholm.

Cloettas nettoomsättning

VD har ordet: Ett år av stark försäljning och förbättrad lönsamhet

”Året präglades av stark lönsam tillväxt. Det var också ett ganska ovanligt år, som kraftigt påverkades av inflationen. Vi lyckades justera våra priser baserat på högre insatskostnader och högre kostnader för råvaror och transporter på ett rättvist och transparent sätt, i absoluta termer, vilket ledde till en hög kundlojalitet och ett förtroende från kunderna. Samtidigt fortsatte vi att genomföra projekt som stödjer vår långsiktiga strategi och tillväxt.”

Nyckeltal

 • 1862

  Grundades

 • 2600

  Anställda

 • > 60

  Länder

 • 7

  Fabriker

 • MDR 8.3 KR

  Nettoomsättning

 • 9.6 %

  Rörelsemarginal, justerad

 • 2

  Affärssegment

 • 1.7 ggr

  Nettoskuld/EBITDA

Strategiska prioriteringar

Cloetta är stolta att kunna bidra till ögonblick av glädje – våra varumärken och produkter ger minnesvärda stunder en extra guldkant. Vi är övertygade om att vårt konsumentfokus utgör grunden för att vi ska kunna växa och våra varumärken blomstra. Vi går framtiden till mötes med en vinnande kultur och ett passionerat arbetssätt.

Ny fabrik möjliggör ytterligare tillväxt

Cloetta offentliggjorde under 2022 investeringen i en planerad ny fabriksanläggning i Nederländerna med ambitionen att skapa kapacitet för tillväxt, betydande kostnadsbesparingar och på samma gång minska växthusgasutsläppen. När den nya fabriken är helt i drift kommer den att vara Europas första större godisfabrik som drivs på förnybar el.

 

Stärka varumärket ytterligare och utöka konsumentbasen

Hållbarhet

Cloettas hållbarhetsagenda ”A Sweeter Future” har fokus på att skapa glädje och långsiktigt värde för dig, för människor och för planeten. De tre grundpelarna står för de viktigaste områdena i vår verksamhet och värdekedja där vi har möjlighet och ansvar för att skapa en positiv påverkan.

Marknader

Cloettas huvudmarknader är de länder där vi har vår egen försäljnings- och distributionsorganisation, och omfattar Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien.*

*Den underliggande marknadskategoriseringen av beräkningarna av marknadskonsumtionssiffrorna har uppdaterats jämfört med tidigare år och detta påverkar jämförbarheten av information som anges i tidigare års- och hållbarhetsredovisningar.

Cloetta som investering

 1. Starka lokala varumärken  
 2. Attraktiv icke-cyklisk marknad  
 3. Fokus på fortsatt marginaltillväxt
 4. Tydlig strategi för att skapa tillväxt  
 5. Stark marknadsposition och distribution  
 6. Attraktivt kassaflöde och aktieutdelning  
 7. Hållbart värdeskapande