Skip to content

Cloettas huvudmarknader

Våra huvudmarknader är de länder där vi har en egen försäljning och distributionsorganisation, och utgörs av Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien.

Cloettas huvudmarknader

Cloettas huvudmarknader är de länder där vi har vår egen försäljnings- och distributionsorganisation, och omfattar Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien.*

*Den underliggande marknadskategoriseringen av beräkningarna av marknadskonsumtionssiffrorna har uppdaterats jämfört med tidigare år och detta påverkar jämförbarheten av information som anges i tidigare års- och hållbarhetsredovisningar.