Skip to content

Syfte och värderingar

Syfte

Vårt syfte är “We believe in the Power of True Joy”.

the-power-of-joy-logo

Värderingar

Cloetta har fastställt fyra värderingar som är vägledande i vårt sätt att arbeta och agera, både internt och externt. Dessa värderingar är Focus, Passion, Teamplay och Pride.

Focus

Vi prioriterar det som är relevant och bäst för våra konsumenter och för Cloetta.

Vi håller det enkelt med tydliga mål och ett åtagande att leverera det vi lovar.

Cloetta_value_passion

Passion

Vi vågar drömma stort, har kul och ser utmaningar som möjligheter.

Med positiv energi lär, förbättras och lyckas vi – allt för att säkra den bästa konsumentupplevelsen.

Cloetta_value_teamplay

Teamplay

Som ”One Cloetta” arbetar vi tillsammans och tar ömsesidigt ägandeskap för att nå våra gemensamma mål.

Vi gör varandra bättre, grundat på tillit och respekt.

Cloetta_value_pride

Pride

Vi visar att vi är stolta över den sanna glädje vi tillför i våra konsumenters liv.

Vi är stolta över vår egen insats, uppmärksammar andras goda arbete och firar framgång.