Skip to content

Styrelse

Morten Falkenberg

Morten Falkenberg

Styrelseordförande

Morten Falkenberg

Position: Styrelseordförande
Ledamot i Ersättningsutskottet

Invald: 2024

Född: 1958

Nationalitet: Dansk

Utbildning: Ci­vi­le­ko­nom, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ansell och Duni Group

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef för Nobia från 2010- 2019. Dessförinnan innehaft ledande positioner på både senior och koncernledningsnivå inom Electrolux, Tele Denmark och Coca-Cola.

Oberoende:

I förhållande till större aktieägare: Ja

I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav per den 9 april 2024 och därefter för bolaget kända förändringar

B-aktier:

Eget: 300 000 B-aktier
Närstående: –

cloetta-patrick-bergander-people

Patrick Bergander

Styrelseledamot

Patrick Bergander

Position: Styrelseledamot
Ordförande i Revisionsutskottet

Invald: 2019

Född:  1971

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Fil. kand. Business & Economics, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: VD Nordic Tyre Group, Styrelseledamot i SPP Pension & Försäkring AB.

Tidigare uppdrag: CFO Rosti Group, VD och CFO RSA Scandinavia (Codan/Trygg-Hansa). Flera positioner inom Electrolux, som CFO Asia Pacific och chef för Group Business Control. CFO affärsområde Privat vid If Skadeförsäkring samt konsult och revisor hos Arthur Andersen.

Oberoende:

I förhållande till större aktieägare: Ja

I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

B-aktier:

Eget: 4 180 B-aktier
Närstående: –

LinkedIn: Patrick Bergander

cloetta-malin-jennerholm-people

Malin Jennerholm

Styrelseledamot

Malin Jennerholm

Position: Styrelseledamot
Ledamot i Revisionsutskottet

Född: 1970

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborgs universitet.

Övriga uppdrag: VD Svenska Retursystem AB samt styrelseledamot i Sweden Food Arena.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Livsmedelsföretagen, VD för Orkla Confectionery & Snacks Sverige, General Manager Professional Nordics vid Jacobs Douwe Egberts samt flera befattningar vid Mondelēz International och Kraft Foods.

Oberoende:

I förhållande till större aktieägare: Ja

I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav per den 7 juni 2024 och därefter för bolaget kända förändringar

B-aktier:

Eget: 7 000 B-aktier
Närstående: –

cloetta-pauline-people

Pauline Lindwall

Styrelseledamot

Pauline Lindwall

Position: Styrelseledamot
Ordförande i Ersättningsutskottet

Invald: 2023

Född:  1961

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom, Växjö universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Altingiz AB, European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food och Duni AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Swedish Match AB, McKesson Europe AG och Lantmännen. Senior Advisor för Stora Enso, Category Director Coffee France and Southern Europe, Mondelez International och ledande befattningar inom Nestlé S.A.

Oberoende:

I förhållande till större aktieägare: Ja

I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav per den 11 mars 2024 och därefter för bolaget kända förändringar

B-aktier:

Eget: 7 261 B-aktier
Närstående: –

Alan McLean Raleigh

Styrelseledamot

Alan McLean Raleigh

Position: Styrelseledamot
Ledamot i Ersättningsutskottet

Invald: 2018

Född: 1959

Nationalitet: Brittisk

Utbildning: Kandidatexamen i produktionsteknik och produktionsledning från Universitetet i Strathclyde.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Robinson plc.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS), Executive Vice President, Personal Care Supply Chain, Unilever.

Oberoende:

I förhållande till större aktieägare: Ja

I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav per den 31 december 2022 och därefter för bolaget kända förändringar

B-aktier:

Eget: 8 144 B-aktier
Närstående: –

cloetta-camilla-svenfelt-people

Camilla Svenfelt

Styrelseledamot

Camilla Svenfelt

Position: Styrelseledamot
Ledamot i Revisionsutskottet

Invald: 2016

Född: 1981

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Socionomexamen, Stockholms universitet. Kurser i företagsekonomi, arbetsmarknadsekonomi samt ledarskap och organisation, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Malfors Promotor och suppleant i Hjalmar Svenfelts Stiftelse. Arbetar som redovisningsansvarig i AB Malfors Promotor.

Tidigare uppdrag:

Oberoende:

I förhållande till större aktieägare: Nej

I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav per den 6 maj 2024 och därefter för bolaget kända förändringar

A-aktier:

Eget: 60

Närstående: 5 729 569

B-aktier:

Eget: 502 485 B-aktier

Närstående: 88 794 068 B-aktier

cloetta-mikael-svenfelt-people

Mikael Svenfelt

Styrelseledamot

Mikael Svenfelt

Position: Styrelseledamot
Ledamot i Ersättningsutskottet

Invald: 2008

Född: 1966

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Marknads- och företagsekonom, Tibbleskolan samt juridikkurser, Folkuniversitetet.

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i AB Malfors Promotor.

Tidigare uppdrag: Ledande befattningar inom Nicatorkoncernen, Dell Financial Services, GE Capital Equipment Finance AB och Rollox AB. Styrelseordförande i Fjärilshuset Haga Trädgård AB. Styrelseledamot i Fjärilshuset Haga Trädgård Café AB

Oberoende:

I förhållande till större aktieägare: Nej

I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav per den 3 juni 2024 och därefter för bolaget kända förändringar

A-aktier:

Eget: 25
Närstående: 5 729 569

B-aktier:

Eget: 47 535 B-aktier
Närstående: 86 699 973 B-aktier

LinkedIn: Mikael Svenfelt

Lena-Gronedal-Cloetta

Lena Grönedal

Arbetstagarledamot LIVS

Lena Grönedal

Position:

Arbetstagarledamot LIVS

Invald: 2008

Född: 1962

Nationalitet: Svensk

Befattning: Fabriksarbetare i Cloetta Sverige AB

Aktieinnehav per den 31 december 2023 och därefter för bolaget kända förändringar

Eget: –
Närstående: –