Skip to content

Skatt

Under 2023 betalade Cloetta 1 636 Mkr i olika skatter där mervärdesskatter, skatter relaterade till anställda och sockerskatter utgör huvuddelen.

Avsikten är att betala skatt i enlighet med internationell och lokal lagstiftning i de länder där vi är verksamma.

Betalda skatter, 2023

Betald skatt per land, 2023

1 Betald skatt i Danmark är proportionellt högre på grund av sockerskatt
2 Netto av skattefordringar på grund av momsintäkter