Skip to content

Skatt

Under 2022 betalade Cloetta 1 411 Mkr i olika skatter där mervärdesskatter, skatter relaterade till anställda och sockerskatter utgör huvuddelen.

Avsikten är att betala skatt i enlighet med internationell och lokal lagstiftning i de länder där vi är verksamma.

Betalda skatter

Betald skatt per land

Totalt 1 411 Mkr

1) Betald skatt i Danmark är proportionellt hög på grund av sockerskatt.