Skip to content

Cloettas årsredovisning tillgänglig på webbsidan

Cloettas årsredovisning 2014 har idag publicerats på Cloettas webbsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.cloetta.com/arsredovisning2014
Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2014.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2015 klockan 08.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.