Skip to content

Vissa anställda i Cloetta utreds för aktieförsäljningar

Cloetta AB (publ) har informerats om att Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning avseende insiderbrott med anledning av aktieförsäljningar av vissa anställda i Cloetta.

Förundersökningen avser aktieförsäljningar som genomfördes under en period före Cloettas vinstvarning den 14 september 2017. Cloetta kommer att samarbeta fullt ut med Ekobrottsmyndigheten i förundersökningen. Cloetta har tidigare, på eget initiativ, genom Advokatfirman Cederquist genomfört en utredning av aktieförsäljningarna.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 15.30 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.