Skip to content

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Om Cloetta

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i norra Europa. Sammantaget säljs våra produkter i fler än 50 länder över hela världen. Huvudmarknader är Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Vi har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, CandyKing, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 7 produktionsenheter i 5 länder och bolagets B-aktier handlas på Nasdaq Stockholm.

Cloettas nettoomsättning

VD har ordet

”Särskilt tillfredsställande är att den organiska försäljningen av Förpackade märkesvaror överträffade 2019 års nivåer, genom framgångsrik marknadsföring, strategisk produktutveckling såsom fruktbaserat godis och Kexchoklad Vegan samt ytterligare fokus på försäljning. Det gläder mig också att se att de åtgärder vi vidtagit inom Lösviktsverksamheten under året gav resultat, där våra marginalstärkande initiativ resulterade i att segmentet var nära lönsamhet på helårsbasis.”

Nyckeltal

 • 1862

  Grundades

 • 2600

  Anställda

 • > 50

  Länder

 • 7

  Fabriker

 • MDR 6.0 KR

  Nettoomsättning

 • 9.4 %

  Rörelsemarginal, justerad

 • 2

  Affärssegment

 • 2.0 ggr

  Nettoskuld/EBITDA

Strategiska prioriteringar

Cloetta är stolta att kunna bidra till ögonblick av glädje – våra varumärken och produkter ger minnesvärda stunder en extra guldkant. Vi är övertygade om att vårt konsumentfokus utgör grunden för att vi ska kunna växa och våra varumärken blomstra. Vi går framtiden till mötes som en enhetlig organisation – One Cloetta – med en vinnande kultur och ett passionerat arbetssätt.

Tillgodose efterfrågan från konsumenterna

Hållbarhet

Vår hållbarhetsagenda, ”A Sweeter Future”, har fokus på att skapa glädje och långsiktigt värde för dig, för människor och för planeten. Initiativen inom ramen för hållbarhetsagendan täcker in alla ämnesområden i värdekedjan där Cloetta har möjlighet att påverka.

Marknader 2021

Våra huvudmarknader är de länder där vi har en egen försäljnings- och distributionsorganisation, och utgörs av Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien

Cloetta som investering

 1. Starka lokala varumärken  
 2. Attraktiv icke-cyklisk marknad  
 3. Fokus på fortsatt marginaltillväxt
 4. Tydlig strategi för att skapa tillväxt  
 5. Stark marknadsposition och distribution  
 6. Attraktivt kassaflöde och aktieutdelning  
 7. Hållbart värdeskapande