Skip to content

Cloetta utser Ulrika Palm till VD för Cloetta Sverige

Cloetta AB, ett ledande konfektyrföretag i norra Europa och hemvist för några av de starkaste varumärkena på marknaden, är glada att meddela att Ulrika Palm har utsetts till VD för koncernens största marknad, Cloetta Sverige. Ulrika Palm kommer att ingå i koncernledningen och efterträder Katarina Tell som i april 2024 utsågs till koncernchef och VD för Cloetta AB.

Ulrika tillträder sin roll på Cloetta senast under hösten 2024. Hon kommer närmast från rollerna som Division Director Nordics och VD för Midsona Sverige AB och medlem av koncernledningen på Midsona AB – ett ledande nordiskt bolag med starka varumärken inom hälsa och välbefinnande.

Ulrika har en gedigen kommersiell bakgrund och har haft flertalet ledande befattningar hos olika internationella konsumentvarubolag. Hon har bland annat haft olika sälj-, marknadsförings-, varumärkeskommunikations- och innovationsroller hos Unilever och Procter & Gamble, varit marknads- och innovationsdirektör på Lantmännen Cerealia och VD för Lager 157. Ulrika är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

I samband med utnämningen av Ulrika, övergår Katarina Tell till sin nya roll som koncernchef och VD för Cloetta AB i juli 2024. Henri de Sauvage Nolting kvarstår som rådgivare till bolaget fram till den
1 september 2024, enligt plan. Ulrika Palm kommer att rapportera till Katarina Tell.

Jag är glad att få välkomna Ulrika till Cloetta. Hon är en erfaren ledare med över tjugo års bred erfarenhet från ledande positioner inom både detalj- och dagligvaruhandel. Hennes gedigna erfarenhet från både strategisk och operativ affärsutveckling samt varumärkesutveckling kommer att vara ett värdefullt tillskott till vår koncernledning och Cloettas fortsatta utveckling, säger Katarina Tell.  

Jag är mycket glad över att bli en del av Cloetta Sverige och bidra till Cloettas fortsatta resa med min långa erfarenhet inom detalj- och dagligvaruhandeln, men också med min passion och engagemang för att bygga långsiktigt hållbara affärsverksamheter”, säger Ulrika Palm, tillträdande VD för Cloetta Sverige.
 

Investerar- och mediakontakt

Laura Lindholm, Kommunikations- och IR-direktör
+46 766 96 59 40

ir (@) cloetta.com
press (@) cloetta.com
sustainability (@) cloetta.com

För mer information från Cloetta samt pressbilder, besök www.cloetta.com/sv/media/.