Skip to content

Cloettas styrelseordförande Mikael Norman avböjer omval

Mikael Norman avböjer omval som styrelseordförande i Cloetta AB. Norman kvarstår som styrelsens ordförande till årsstämman den 9 april 2024.

  • Jag har informerat Cloettas valberedning att jag avser att lämna styrelsen i samband med nästa årsstämma, då jag tagit beslut att dra ner på mina externa uppdrag. Min efterträdare får möjlighet att fortsätta driva bolagets långsiktiga tillväxtstrategi och jag ser fram emot att följa Cloettas utveckling som aktieägare, säger Mikael Norman.
  • Mikael Norman var styrelseledamot i Cloetta under åren 2015–2019 och har därefter varit styrelseordförande i Cloetta sedan årsstämman 2020. Han har varit en mycket uppskattad ordförande som gjort ett exemplariskt jobb i styrelserummet. Mikael fortsätter som ordförande till årsstämman, men jag vill redan nu ta tillfället i akt att tacka för hans engagemang i Cloetta under dessa år, säger Lars Schedin, valberedningens ordförande.

Mediakontakt

Catharina Kaijser, Head of IR and Communications (interim), 0766 96 59 40.