Skip to content

Delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2014

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,6 procent till 1 579 Mkr (1 441) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 262 Mkr (175).
  • Underliggande EBIT uppgick till 244 Mkr (231).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 290 Mkr (116).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 3,97 ggr (4,19). Amorteringar av lån om 34 Mkr har gjorts under kvartalet.
  • Ingen utdelning föreslås för året i linje med den finansiella strategin att fortsätta minska nettoskulden.

Kontakter

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
  • Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46